Byggeindustri

Byggebransjen endrer seg raskt, med hjelp av BIM (Building Information Modeling), er der potensial for å spare 15-20% av prosjektkostnadene.

BIM på Cadcraft

Å jobbe med noen form for 3D-verktøy (f.eks Autodesk Revit) er i dag en forutsetning, de store gevinsten i byggebransjen finner vi i dag i kommunikasjon. Området kommunikasjon omfatter følgende høypotensielle forbedringsområder:

 

  • Bedre visuell underlag for å vise en potensiell kunde
  • Intern produktkonfigurasjon som reduserer konstruksjonstiden
  • Ekstern produktkonfigurasjon der kunden selv får tilgang til nettstedet ditt og konfigurerer produktet
  • Integrerte systemer hvor data fra flere systemer aggregeres for å gi et klarere bilde av prosjektet
  • Felles modell for alle involverte der arkitekter, byggherrer, kunder, rørleggerarbeidere, elektrikere etc., arbeider på samme modell for å gjøre arbeidet enklere
  • Mulighet for å raskt og enkelt, uansett hvor du er, få tilgang til all data tilgjengelig på den delen av eiendommen du er interessert i når du administrerer eller gjør store oppgraderinger

 

 

 

BIM – økt konkurranseevne i byggebransjen

 

Byggindustrien har tidligere vært litt bak den mekaniske industrien når det gjelder digitalisering, da denne industrien ikke har vært like påvirket av global konkurranse. Imidlertid har den britiske regjeringens BIM-initiativ rettet mot å senke kostnadene for statfinansierte byggeprosjekter med 15-20%, drevet utviklingen fremover, og i dag er byggebransjen i ferd med å passere den mekaniske industrien. For å nå sitt mål om reduserte kostnader har initiatorer i England modernisert BIM-konseptet og delt det opp i ulike nivåer. Fra og med 2016 skal du som byggefirma møte «BIM nivå 2» (under) for å være en del av, og arbeide med et offentlig finansiert byggeprosjekt i England.

Dette har medført store endringer i norsk byggindustri, der flere regjeringskunder nå krever at byggeprosjekter skal drives med BIM. De større norske byggevirksomhetene jobber også med BIM siden noen år, noe som også medførte at underleverandører har begynt å bruke BIM.

I Norge er det ikke så klart definert hvilket nivå av BIM som kreves; i større prosjekter handler det vanligvis om nivå 2. Men vi vet at mange fortsatt jobber på nivå 1.

 

Ulike nivåer av BIM

 

Nivå 0

Tegninger og ustrukturert CAD-informasjon i 2D. Trykte dokumenter utgjør grunnleggende informasjonsbærer og betraktes som originale dokumenter.

 

Nivå 1

Arbeidet foregår i 2D eller 3D med en viss mengde informasjonsstandard. Dette innebærer også visuell koordinering i et felles datamiljø. Innen administrasjonen lagres tegninger og dokumenter i filbaserte systemer.

 

Nivå 2

Arbeidet er modellorientert og egenskaper er knyttet til de forskjellige objektene. Plasseringen av anlegget presenteres i 3D.

 

Nivå 3

En bygning er fullt beskrevet i modellene som også brukes i ledelses- og vedlikeholdsarbeid. Her kan du søke etter bygningsrelatert informasjon og ledelsesdata for eiendomsporteføljen. Åpne standarder er et krav.