Ettermarked

Reservedeler, tilbehør. Service og oppgraderinger. Ettermarkedet er en noe oversett arena som inneholder store muligheter, her kan vesentlige gevinster gjøres. Håndteres dette riktig legger ettermarkedet grunnlaget for ekte kundelojalitet.

Dokumentasjonen din er grunnlaget for en effektiv håndtering av ettermarkedet. Her gjelder det å raskt kunne få fram underlagene for oppdateringer. Orden på dokumentasjon og versjoshåndtering, samt serviceinstruksjoner og reservedeler, gir god tilgjengelighet og skaper fleksibilitet og kjapp service til kundene.

Cadcraft kan hjelpe deg til å ta grep om det ofte diversifiserte og vanskelige ettermarkedet.
Hvilke behov finnes der? Hvordan kan man best tta hånd om dem? Hvordan skaper vi den farten og det servicenivået som kunden krever?

 

CAD-basert dokumentasjon

For de fleste av dagens produkter kreves omfattende dokumentasjon, Det handler om krav, fra så vel myndigheter som markedet og kunder, som må verifiseres trygt og tydelig. Du må også ofte levere fra deg bruksanvisninger og serviceinstruksjoner til kundene. Å ta fram dokumentasjon skal være enkelt, og derfor bør den bygge videre på data fra ditt CAD program. Cadcraft hjelper deg å lage systemer der konstruksjonsdata og dokumentasjon finnes lett tilgjengelig.

Product Data Management, PDM

Ytterst få utviklingsingeniører har valgt jobben sin med tanke på at «det skal bli gøy å administrere tegninger». Derfor skal et smart og avansert program ta hånd om den jobben. Product Data Management, eller PDM, kan skje på mange ulike nivåer og enhver bedrift bør tenke nøye gjennom hvilke gevinster de kan få gjennom å automatisere denne håndteringen. Cadcraft viser deg hvordan.

Product Lifecycle Management, PLM

Product Lifecycle Management er et litt tåkete moteord som enkelt sagt innebærer at man samler all vesentlig informasjon om et produkt på samme sted – alt fra konstruksjonstegninger til markedsmateriell, produksjonsdata og korrespondanse. Dette krever vanligvis en del plass men i dag finnes helt utmerkede skybaserte løsninger der du betaler for den lagringskapasiteten du trenger. Cadcraft hjelper deg med å finne metodikken og opplegget som gjør din PLM løsning til det effektive og samlende verktøyet du alltid har ønsket deg!