Innkjøp og økonomi

For å lykkes i den tøffe internasjonale konkurransen dagens produksjonsbedrifter møte, må alle funksjoner i virksomheten være på topp.

En nøkkelrolle har avdelingene som tar hånd om innkjøp, økonomi og administrasjon. Kostnadskontroll, lisenshåndtering og effektiv samordning av systemer og rutiner kreves for å maksimere effektivitet og lønnsomhet.

 

Cadcraft påvirker alle deler av bedriften og kan blant annet bidra med kvalifisert systemintegrasjon som øker sikkerheten og marginene betraktelig. Å få forretningssystemet og konstruksjonssystemet til å prate samme språk er den mest vesentlige tekniske innsatsen, i tillegg kommer rutiner og metodikk som gjør at man arbeider på riktig måte.

Kontroll på hva som benyttes og finnes av tilgjengelige lisenser, samt gevinster knuytet til PLM, Product Lifecycle Management, er andre aspekter av hva Cadcraft kan tilføre bedriftens administrasjon.

Velkommen til Cadcrafts verden av nye muligheter!

Systemintegrasjon

Dobbeltarbeid er prosessenes dødsfiende nummer en. Manuelle og repeterende oppgaver koster masse tid, er kjedelig og en stor feilkilde. La derfor Cadcraft integrere dine viktigste systemer! Du kan registrere et objekt, en artikkel, tegning eller modell en eneste gang og få dette speilet automatisk i alle de andre viktige systemene.

Lisens optimalisering

Kontroll på hvilke lisenser man har tilgjengelig sammenlignet med aktuelle behov er en av de viktige administrative oppgavene i en produksjonsbedrift. Et stort utvalg av programvare for ulike applikasjoner og kompliserte lisensavtaler krever overblikk og kontroll. Har du virksomhet i flere byer? Kan du samordne lisensbruken bedre og mer effektivt? Cadcraft veileder deg slik at du år den riktige lisensmiksen for din daglige virksomhet.

Product Lifecycle management

Product Lifecycle Management er et litt tåkete moteord som enkelt sagt innebærer at man samler all vesentlig informasjon om et produkt på samme sted – alt fra konstruksjonstegninger til markedsmateriell, produksjonsdata og korrespondanse. Dette krever vanligvis en del plass men i dag finnes helt utmerkede skybaserte løsninger der du betaler for den lagringskapasiteten du trenger. Cadcraft hjelper deg med å finne metodikken og opplegget som gjør din PLM løsning til det effektive og samlende verktøyet du alltid har ønsket deg!