Konstruksjon

Konstruksjonsavdelingen er selve hjertet i en produksjonsbedrift. Her skapes produktene, her tilpasses de for ulika kunder og formål, og her finner den nytekningen sted som skaper konkurransekraft och lønnsamhet.

Utviklingsingeniørene er med rette nøkkelpersoner i bedriften. Det er deres nysgjerrighet, ideer og samlede erfaring som danner grunnen for nye smartere produkter – produkter som gir framgang både salgsmessig og i produksjonen.

 

Med dette som bakteppe – som de fleste bedriftsleder kan si seg enige i – er det merkelig å konstatere at mange utviklingsingeniører er fullt opptatt med relativt ukvalifiserte arbeidsoppgaver. Alt for mange holder daglig på med repeterende eller administrative oppgaver som senker arbeidslysten og kreativiteten, samtidig som viktig «brain power» går tapt i utviklingsleddene.

Med relativt begrenset innsats kan administrasjonen minskes og avdelingen fås til å jobbe smartere. Ny arbeidsmetodikk, mer modulisering, standardisering og automatisering kan gjøre en uendelig forskjell og frigjøre innovasjonsevnen som er så viktig for en produksjonsbedrift. Når ingeniørene får holde på med det de gjør best – utvikle nye produkter og finjustere eksisterende – kan bedriften raskt nå sitt fulle potensiale i markedet og konkurrere på helt nye vilkår.

Velkommen til Cadcrafts verden av nye muligheter!

 

 

CAD og konstruksjon

I produksjonsbedrifter er CAD-systemet sentralt. Det er her produktene utvikles og innovasjonene tar form. Men et CAD system kan også fungere på ulike måter og støtte ulike arbeidsmetoder. Det er viktig at du har det rette systemet, med riktig funksjonalitet, for akkurat din bedrift. Cadcraft hjelper deg å fine metodikken som gjør at du utnytter systemet fullt ut, samt skaper de snarveiene som gir deg ekstra fart og konkurransekraft. Og selvsagt holder vi deg oppdatert med ny kunnskap og løpende utdanning.

Product Data Management, PDM

Ytterst få utviklingsingeniører har valgt jobben sin med tanke på at «det skal bli gøy å administrere tegninger». Derfor skal et smart og avansert program ta hånd om den jobben. Product Data Management, eller PDM, kan skje på mange ulike nivåer og enhver bedrift bør tenke nøye gjennom hvilke gevinster de kan få gjennom å automatisere denne håndteringen. Cadcraft viser deg hvordan.

Produktkonfigurasjon

Hvorfor finne opp hjulet om og om igjen? Ved hjelp av produktkonfigurasjon kan du raskt og enkelt tilpasse dine produkter etter kundens spesifikke mål, ønsker og krav. Aldri har det vært enklere å skape skreddersydde produkter. Og aldri har det gått kjappere å få ut nøyaktige tilbud til kunden. Cadcraft har i jobbet med produktkonfigurasjon i snart 30 år. Vi har fornøyde kunder i alle størrelser som vet at denne investeringen tjenes raskt inn igjen!

Beregning

Holder konstruksjonen min mål under de kreftene som påvirker den? Å regne på holdbarhet, såkalt FEM-analyse, er noe en utviklingsingeniør ofte kommer borti. Flere aspekter bør beregnes på en kvalifisert måte idet et nytt produkt tar form, f.eks. termodynamikk, strømninger og flyt. Hos Cadcraft får du hjelp med å komme i gang med avanserte beregningsprogram og vi viser deg snarveiene til smartere og mer avanserte analyser.

Standardisering

Det kan være å bra å ha 48 varianter av ulike mutre å velge i. Men arbeidet går raskere og mer effektivt om man bare har ti – hvilket dessuten er enklere for produksjonsavdelingen å lagerføre. Dette er grunntanken bak standardisering. Gjennom å arbeide med begrensede, men relevante og tilstrekkelige valgmuligheter, og passe på at komponenter og moduler holdes oppdaterte og aktuelle, skapes smidige arbeidsflyt, både i konstruksjonsavdelingen og i produksjonen. Cadcraft hjelper deg å identifisere mulighetene standardisering gir.