Produksjon

Å produsere er langt fra ukomplisert. Det er her man får svar på om alt har blitt utført korrekt i tidligere ledd slik at produserbarheten for produktet er optimal.

Produksjon er en kompleks og omfattende virksomhet, med mange steg og mulige feilkilder. Effektiv produksjon krever derfor kontroll i alle ledd, og en høy grad av automatisering for å unngå manuelle feil.

 

Cadcraft kan bidra på mange måter også i produksjonsleddet. Avanserte planleggingsverktøy er et viktig satsningsområde, der Cadcraft kan bidra med system for mer avansert kundetilpasning. Systemet driftes av Cadcraft, og holder rede på så vel NC-kodene for den aktuelle ordren, som tidsforbruk i maskinen for produksjon, og leveringstid for ordren. Kvalifiserte system for såkalt nestning, der man utnytter dyrebare material på absolutt maksimalt vis, er også et typisk satsningsområde.

Ta sjansen og skap leveransesikkerhet som du kan være skikkelig stolt av. Maksimer produksjonen gjennom å integrere den tett med de andre leddene i utviklingssyklusen.

Velkommen til Cadcrafts verden av nye muligheter!

Planleggingsverktøy

La Cadcraft ta hånd om systemet som styrer kundetilpasninger i produksjonen! Med utgangspunkt i CAD tegningene for en bestemt kundetilpasset order, kan systemet regne ut NC-kodene som styrer freser og annet produksjonsmaskineri. Selgere og forhandlere har også tilgang og kan selv ha oversikt over hvor i produksjonen ordrene befinner seg og få fram tidsforbruk og leveransedato. Cadcraft beregner, bygger og drifter via en ekstern server. Automatisert, nøyaktig og kundevennlig.

NC styring

Automatisering er nøkkelen til en produksjon med så feilkilder som overhode mulig. Derfor skal selvasgt NC-kodingen som styrer freser og øvrige produksjonsmaskiner genereres direkte fra den ferdige konstruksjonstegningen. Cadcraft hjelper deg å lage både enkel og mer omfattende automatisering når det gjelder NC-styring.

Standardisering

Det kan være å bra å ha 48 varianter av ulike mutre å velge i. Men arbeidet går raskere og mer effektivt om man bare har ti – hvilket dessuten er enklere for produksjonsavdelingen å lagerføre. Dette er grunntanken bak standardisering. Gjennom å arbeide med begrensede, men relevante og tilstrekkelige valgmuligheter, og passe på at komponenter og moduler holdes oppdaterte og aktuelle, skapes smidige arbeidsflyt, både i konstruksjonsavdelingen og i produksjonen. Cadcraft hjelper deg å identifisere mulighetene standardisering gir.