DET HANDLER OM

KONKURRENSEKRAFT


PRODUKSJONSINDUSTRI

Sverige har en høyt utviklet produksjonsindustri som konkurrerer i et globalt marked. Svenske industribedrifter har generelt allerede implementert grunnleggende forbedringstiltak og opprettholder et relativt høyt teknisk nivå.
For å være konkurransedyktig, må vi imidlertid hele tiden utvikle virksomheten, både når det gjelder hvordan vi jobber og hvor godt vi utnytter mulighetene moderne teknologi gir.

 

HVA KAN VI LÆRE AV BYGGEINDUSTRIEN?

I byggebransjen er det en tydelig inndeling av selskaper avhengig av oppnådd digitaliseringsgrad (BIM nivå 0 – 3). I mange tilfeller er det også krav om at du må være på et visst nivå for å jobbe med, eller til og med tilby et prosjekt. Årsaken er at kunden ønsker å kunne sikre effektivitet og kvalitet i det som leveres. For å være konkurransedyktig i byggebransjen, er det derfor nødvendig å kontinuerlig digitalisere virksomheten din for å nå neste nivå i BIM-stigen.
Det samme gjelder i produksjonsindustrien, hvor vi kan se en lignende inndeling blant våre kunder. Hvilke av nivåene nedenfor er din bedrift?

DIGITALISERINGSNIVÅER I PRODUKSJONSINDUSTRIEN

NIVÅ 1

Et moderne CAD-verktøy og en eller annen form for dokumentstyringssystem er i dag en forutsetning for å drive en fungerende designavdeling. Her bygger du modellen din i 3D og lager et tegningsgrunnlag for produksjon. Designdata lagres i dokumenthåndteringssystemet for å holde versjoner i orden og sikkerhetskopiere data.

NIVÅ 2

I tillegg til nivå 1, er det en effektiv dokumentert arbeidsmetodikk som tar sikte på å sikre kvalitet og at alle konstruksjoner må være enhetlig bygget (Standardisering), uavhengig av hvem i designavdelingen som har laget dem. Ettersom alle designere jobber på samme måte, oppnås bedre redundans, da dette gjør det mulig for flere designere å jobbe mot samme design. Å oppnå full redundans krever imidlertid et mer avansert datahåndteringssystem der det er enkelt å finne, spore og gjenbruke data.

NIVÅ 3

Det neste trinnet (i tillegg til nivå 1 og 2) er å utnytte potensialet og kraften til innovasjonsplattformen du har på en bedre måte. Produktemballasjer for konstruksjon i dag inneholder betydelig mer funksjonalitet enn grunnleggende 3D-CAD og dokumenthåndtering. Brukt riktig kan du blant annet gjøre følgende:

 

  • Styrkeberegninger for å redusere vekten og samtidig sikre kvaliteten
  • Visualisering og gjengivelse for å skape et bedre grunnlag for beslutningstaking internt og til kunden
  • 3D-skanning for å bruke eksisterende geometrier som utgangspunkt for nybygg
  • Digital fabrikklayout gir raskere konvertering i produksjonen og reduserer risikoen for flaskehalser
  • Modularisering av standardprodukter for å redusere designtid og produksjonskostnad
  • Kabling direkte i CAD-modellen muliggjør smartere ruting og gir presise kabellengder

NIVÅ 4

Mellom nivå 1-3 handler det mest om intern effektivitet (å gjøre ting riktig) i selskapets designavdeling. Når vi når en høyere intern effektivitet i designavdelingen, er det på tide å utnytte dette for å oppnå en høyere ekstern effektivitet (for å gjøre de riktige tingene). Økt ekstern effektivitet letter arbeidet for andre avdelinger i selskapet, men har også som mål å komme nærmere kundene dine og bli bedre til å møte deres behov og ønsker.

 

  • Systemintegrasjon

I dag ligger det største potensialet for effektivitet i produksjonsbedrifter vanligvis i grensesnittet mellom selskapets forretningskritiske systemer. Ved å integrere systemene med hverandre blir manuelle trinn automatisert, samtidig som det sikres at alle har tilgang til riktig informasjon. En systemintegrasjon minimerer dermed risikoen for å kjøpe og produsere på feil basis.

 

  • Intern produktkonfigurasjon (salgskonfigurasjon)

Nettbasert regelbasert brukervennlig verktøy på nettstedet eller selgers datamaskin der kunden selv hjemme eller sammen med selgeren kan konfigurere produktet slik han / hun vil ha det og se direkte hvordan deres spesifikke variant av produktet ser ut og hva det vil koste.

 

  • Ekstern produktkonfigurasjon

Det kreves en litt mer avansert konfigurator som brukes av en teknisk selger eller designer som teknisk ekspertise for å ta det riktige valget. Akselererer produksjonen av produksjonsdata og mer avanserte anbudsdata.

VI VIL ØKE DIN KONKURRANSEKRAFT

Vi er Nordens største Autodesk-partner i produksjonsindustrien med over 30 år i bransjen, og vårt oppdrag er å øke kundenes konkurransekraft. Sammen med deg identifiserer vi flaskehalser, forbedringspotensial og iverksetter tiltak som sikrer at du har en bedre utgangsposisjon enn konkurrentene dine.

Diskuter utfordringene dine med oss!

 

Kontakt oss