Byggindustri

Byggindustrin förändras i snabb takt, med hjälp av BIM (Building Information Modeling) finns potential att spara 15-20% av kostnaden för ett projekt.

 

BIM på Cadcraft

Att arbeta med någon form av 3D verktyg (t.ex. Autodesk Revit)  är idag en grundförutsättning, de stora vinsterna i byggindustrin hittar vi idag inom kommunikation. Området kommunikation rymmer bland annat följande högpotentiella förbättringsområden:

 

  • Snyggare visuellt underlag att visa en potentiell kund,
  • Intern produktkonfiguration som minskar konstruktionstiden 
  • Extern produktkonfiguration där kunden själv går in på er hemsida och konfigurerar sin produkt. 
  • Integrerade system där data från flera system aggregeras för att ge en tydligare bild av projektet.
  • Gemensam modell för alla inblandade där arkitekter, byggare, beställare, VVS, el m.m. jobbar på samma modell för att göra arbetet smidigare.
  • Möjlighet att snabbt och enkelt oavsett av var man är komma åt all data som finns på den del av fastigheten man är intresserad av då man förvaltar eller eller gör större uppgraderingar.  

 

 

 

 

BIM – ökad konkurrenskraft inom byggindustrin

 

Byggindustrin har tidigare släpat lite efter mekanisk industri vad gäller digitalisering då denna bransch inte varit lika påverkad av global konkurrens. Den engelska regeringens BIM-initiativ med syfte att sänka kostnaden för statligt finansierade byggprojekt med 15-20 % har dock drivit på utvecklingen, och idag är byggindustrin på väg förbi mekanisk industri. För att nå sitt mål med sänkta kostnader har initiativtagare i England moderniserat BIM-konceptet och delat upp det i nivåer. Från 2016 krävs att du som byggföretag uppfyller ”BIM Level 2” (nedan) för att vara med och arbeta på ett statligt finansierat byggprojekt i England.

Detta har dragit med sig stora förändringar även inom Svensk byggindustri där flera statliga beställare nu kräver att byggprojekt drivs med BIM. De större svenska byggföretagen arbetar också med BIM sedan några år tillbaka vilket även inneburit att underleverantörer succesivt börjat använda BIM.

I Sverige är det inte lika tydligt definierat vilken nivå av BIM som krävs, i större projekt handlar det oftast om Nivå 2. Vi vet dock att många fortfarande arbetar i Nivå 1.  

 

 

 

Olika nivåer av BIM

Nivå 0

Här handlar det om ritningar och ostrukturerad CAD-information i 2D. Utskrivna dokument utgör den grundläggande informationsbäraren och betraktas som originalhandling.

Nivå 1

Arbetet äger rum i 2D eller 3D med ett visst mått av informationsstandard. Här sker även visuell samordning i gemensam datamiljö. Inom förvaltningen är ritningar och dokument lagrade i filbaserade system.

Nivå 2

Arbetet är modellorienterat och egenskaper är kopplade till de olika objekten. Anläggningens utformning presenteras i 3D.

Nivå 3

En byggnad är fullt beskriven i modellerna som även används i förvaltnings- och underhållsarbetet. Här kan man söka efter byggnadsrelaterad information och förvaltningsdata för fastighetsbeståndet. Öppna standarder är ett krav.

 

 

 

Läs mer om hur du kommer ingång med Autodesk Revit här

Vi diskuterar gärna era utmaningar

Alexander Ernstsson

Target Account Sales Executive

Daniel Marcus

Key Account Manager

Håkan Gustafson

Key Account Manager

Alexandra Krasse

Indoor Sales

Katarina Espeling

Education Coordinator