BYGG-

INDUSTRI


BIM HOS CADCRAFT

Byggindustrin förändras i snabb takt, med hjälp av BIM (Building Information Modeling) finns potential att spara 15-20% av kostnaden för ett projekt.

Att arbeta med någon form av 3D-verktyg (t.ex. Autodesk Revit) är idag en grundförutsättning, de stora vinsterna i byggindustrin hittar vi idag inom kommunikation. Området kommunikation rymmer bland annat följande högpotentiella förbättringsområden:

 

  • Snyggare visuellt underlag att visa en potentiell kund.
  • Intern produktkonfiguration som minskar konstruktionstiden.
  • Extern produktkonfiguration där kunden själv går in på er hemsida och konfigurerar sin produkt. 
  • Integrerade system där data från flera system aggregeras för att ge en tydligare bild av projektet.
  • Gemensam modell för alla inblandade där arkitekter, byggare, beställare, VVS, el m.m. jobbar på samma modell för att göra arbetet smidigare.
  • Möjlighet att snabbt och enkelt, oavsett av var man är, komma åt all data som finns på den del av fastigheten man är intresserad av då man förvaltar eller gör större uppgraderingar.  

BIM - ÖKAD KONKURRENSKRAFT INOM BYGGNADSINDUSTRIN

Byggindustrin har tidigare släpat lite efter mekanisk industri vad gäller digitalisering då denna bransch inte varit lika påverkad av global konkurrens. Den engelska regeringens BIM-initiativ med syfte att sänka kostnaden för statligt finansierade byggprojekt med 15-20 % har dock drivit på utvecklingen, och idag är byggindustrin på väg förbi mekanisk industri. För att nå sitt mål med sänkta kostnader har initiativtagare i England moderniserat BIM-konceptet och delat upp det i nivåer. Från 2016 krävs att du som byggföretag uppfyller ”BIM Level 2” (nedan) för att vara med och arbeta på ett statligt finansierat byggprojekt i England.

Detta har dragit med sig stora förändringar även inom svensk byggindustri där flera statliga beställare nu kräver att byggprojekt drivs med BIM. De större svenska byggföretagen arbetar också med BIM sedan några år tillbaka vilket även inneburit att underleverantörer succesivt börjat använda BIM.

I Sverige är det inte lika tydligt definierat vilken nivå av BIM som krävs, men i större projekt handlar det oftast om Nivå 2. Vi vet dock att många fortfarande arbetar i Nivå 1.

BIM 360 bygghandlingar

OLIKA NIVÅER AV BIM

Nivå 0

Här handlar det om ritningar och ostrukturerad CAD-information i 2D. Utskrivna dokument utgör den grundläggande informationsbäraren och betraktas som originalhandling.

Nivå 1

Arbetet äger rum i 2D eller 3D med ett visst mått av informationsstandard. Här sker även visuell samordning i gemensam datamiljö. Inom förvaltningen är ritningar och dokument lagrade i filbaserade system.

Nivå 2

Arbetet är modellorienterat och egenskaper är kopplade till de olika objekten. Anläggningens utformning presenteras i 3D.

Nivå 3

En byggnad är fullt beskriven i modellerna som även används i förvaltnings- och underhållsarbetet. Här kan man söka efter byggnadsrelaterad information och förvaltningsdata för fastighetsbeståndet. Öppna standarder är ett krav.

UTMANINGAR GER MÖJLIGHETER

Att kunna leverera digitalt underlag enligt BIM-modell är i många fall ett krav idag, men det digitala underlaget ger också stora möjligheter att ta sin design och konstruktion till nästa nivå. Den lite mer avancerade konstruktören kan exempelvis i Autodesk Dynamo arbeta med kraftfull parameterstyrd design utan programmeringskunskap. Den parametriska modellen kan sedan laddas upp i ett WEB-gränssnitt där t.ex. kund eller säljare kan manipulera modellen vilket genererar uppdaterade modeller i exempelvis Autodesk Revit och/eller beräkningsprogramvaran Autodesk Robot Structure.

Detta är ett typiskt exempel på en effektivisering som både ger kunden ökad valfrihet, men även sparar design och konstruktionstid.

 

Vad är skillnaden mellan Revit och AutoCAD? Vi jämför programvarorna här.

 

Läs mer om hur du kommer ingång med Autodesk Revit här.