Med anledning av Covid-19

Cadcraft bevakar utvecklingen av Corona-viruset i Sverige och har vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning både internt och externt.

Vi har tydliga regler och rekommendationer internt vad som gäller professionellt och privat, samt förhållningssätt för dig som kommer till oss på möte eller utbildning.

Vi hoppas genom detta säkerställa att både ni och vi kan fortsätta arbeta som vanligt i så stor utsträckning som möjligt trots rådande omständigheter.

Om du har några frågor är du självklart välkommen att kontakta oss.