Anpassningar av AutoCAD

Effektivisera med hjälp av AutoCAD-anpassningar

Vi hjälper våra kunder i sin digitaliseringsresa där ökad effektivitet genom automatiseringar är en viktig del. Sedan 1985 har vårt arbete handlat om att automatisera uppgifter för att åstadkomma effektivare processer.

AutoCAD från Autodesk är ett fantastiskt verktyg när konstruktioner ska ritas, när underlag ska presenteras för kund, när tillverkningsinformation ska skapas för produktion, och mycket mer. Däremot uppkommer det ofta en hel del manuellt arbete för konstruktörerna och arbetet ska genomgå flera steg mellan olika personer och avdelningar. Om detta flöde automatiseras vinner företaget både tid och säkerhet. Effekten blir dessutom stor när vi gör anpassningar i AutoCAD i syfte om att snabbare kunna rita upp saker eller räkna ut hur flera detaljer ska placeras på ett råmaterial för bästa utnyttjande.

 

Anpassningar av AutoCAD vi kan få fram

AutoCAD-anpassningarna kan automatiskt skapa:

  • Olika typer av ritningar
  • Materiallistor, kaplistor, borrlistor
  • NC-filer till produktion
  • Hållfasthetsberäkning, tids- och kostnadsberäkning
  • Automatiska utskrifter
  • Offert- och prisunderlag
  • Beräkningar för löneunderlag

 

Anpassningar av AutoCAD inom tillverkande industri

Sedan många år tillbaka har Cadcraft kunder inom köksbranschen där vi har utvecklat både metoder och lösningar, såsom:

Orderintegration 

Se till att order från köksarkitekter och från olika ritningssystem transformeras rakt in i affärssystemet

Optimeringsarbete

Tillverka direkt mot order genom nesting där CAD-systemet automatiskt räknar ut effektivaste nyttjande av materialet

CAD-integration

Modularisera grundsortimentet och automatisera ritningsskapandet för vidare överföring till produktion

 

Bilden nedan visar ett utdrag ur AutoCAD för en ritning av köksdetaljer.

anpassningar i autocad tillverkningsindustrin

 

Anpassningar av AutoCAD inom byggindustrin

Vi har även effektiviserat orderflödet hela vägen till leverans för flera branscher inom byggindustrin, däribland för stål- och betongindustrin. Inom betongindustrin har vi tagit fram automatiskgenererade tillverkningsunderlag för väggar och plattbärlag. För stålprodukter har vi bland annat tagit fram tillverkningsunderlag för ståltrappor. Oavsett produkt finns det vanligtvis ett antal givna regler där konstruktören kan utgå från en standardmodell och därefter ändra produktens form genom att mata in nya värden efter specifika önskemål. Automatiskt genereras det en digital ritning i datorn som visar hur produkten kommer att se ut och hur den ska byggas. Detta sparar både tid, minskar risken för fel samt gör det möjligt att sätta en hög standard på hur produkterna ska vara. 

 

anpassningar i autocad inom byggindustrin

anpassningar i autocad inom byggindustrin

 

Våra anpassningar görs tillsammans med AutoCAD och AutoCAD Mechanical, där LISP, .NET och PHP används.

Med dessa anpassningar vinner företaget en viktig del då konstruktörerna får minskad belastning av administrativa uppgifter och minimerar risken för felkällor. Konstruktörerna kan istället fokusera sin tid på vidareutveckling av produkterna.

 

Vill du veta mer om hur vi kan anpassa AutoCAD utifrån dina behov? 

Tveka inte på att kontakta oss!

Privacy policy