The Future of Making Things

Hur redo är ditt företag?

The Future of Making Things beredskapsbedömning

Att ta tid att överväga förändringar i den egna verksamheten är väsentlig. Konstruktion och tillverkningsmetoder förändras. Kundernas efterfrågan och förväntningar förändras. Med denna undersökningen kan du granska dina affärsmål strategiskt med hänsyn till de ständigt förändrande miljöerna vi arbetar i. Den fjärde industriella revolutionen är här – är din verksamhet redo? 

 

 

Vi har tillsammans med Autodesk tagit fram en undersökning som kan hjälpa dig att göra en strategisk bedömning av hur ditt företag ligger till i förhållande till de fem nyckelområdena som är kritiska för konkurrensfördel. Genom att genomföra undersökningen får du själv en uppfattning kring hur redo ditt företag är för The Future of Making Things och du får även några förslag för att förbättra din beredskap. Undersökningen kommer att hjälpa dig identifiera potentiella förbättringsområden när du förbereder dig för framtida förändringar. När du har genomfört undersökningen tar vi kontakt med dig för att guida dig genom nästa steg baserat på utvärderingen av undersökningen. Informationen som du lämnar kommer att behandlas i strikt förtroende.

Till undersökningen

 

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor

Alexandra Krasse

Indoor Sales