Byggnadsindustri

Det handlar om inställning

Byggnadsindustrin kommer i kapp

Den digitala utvecklingen inom svensk byggnadsindustri går framåt i en rasande fart. Tillverkande industri har länge varit långt före i utvecklingen, men nu kan vi tack vare mer utvecklad teknologi och en förändrad inställning inom byggnadsindustrin se att avståndet minskar.

Inom byggnadsindustrin finns det sedan länge inarbetade arbetsmetoder och flöden som numera börjar ifrågasättas och utmanas av mer moderna tankesätt och digitala lösningar. I nulägets hårt konkurrensutsatta klimat som medför allt tuffare krav på bland annat miljö, både från kunder och omvärld, är det viktigare än någonsin att hänga med i utvecklingen.   

Stor miljöpotential

Byggnadsindustrin står idag för ca 21% av Sveriges totala utsläpp, men samtidigt finns det en enorm miljöpotential inom branschen. När fyra hus är färdigbyggda finns det ofta mycket materialspill som skulle kunna räcka till att bygga ett femte hus. Tyvärr är det vanligt förekommande att detta material slängs istället för att återvinnas eller användas på andra byggen.

En digital tvilling gör det möjligt att lättare upptäcka fel redan innan produktion med hjälp av systemintegration som kommunicerar med övriga system. Det är mer kostnadseffektivt att åtgärda problemet digitalt samtidigt som miljöpåverkan besparas. Genom att gå över till digitala processer kan materialåtgång planeras och optimeras. Dessutom kan inköp och leverans planeras för att främja leverantörer med tydligare miljöprofil. En noggrann transportplanering minimerar extraturer för att köpa material som saknas vid den aktuella byggfasen.

Med hjälp av digitala lösningar kan vi göra stor skillnad på miljöpåverkan inom byggnadsindustrin. Låt oss göra detta tillsammans!

Våra tjänster inom byggnadsindustri

Cadcraft har hjälpt många företag inom byggbranschen att bli mer effektiva med hjälp av digitalisering. Vi stöttar er med metod- och processutveckling, lincenshantering, installationer, coaching och andra tjänster beroende på vad ni är i behov av. 

Vilken avdelning på företaget arbetar du på?

Vi tror att framgången till effektivare konstruktion är när alla funktioner i verksamheten arbetar mot samma mål. Därför har vi samlat olika roller och plockat fram utmaningar och lösningar för att uppnå maximal konkurrenskraft.

Vi skapar det du behöver – och vi brinner för att göra det!