Byggnadsindustri

Mycket att vinna med digitala lösningar

Byggnadsindustrin kommer i kapp

Den digitala utvecklingen inom svensk byggnadsindustri går framåt i en rasande fart. Tillverkande industri har länge varit långt före i utvecklingen, men nu kan vi tack vare mer utvecklad teknologi och en förändrad inställning inom byggnadsindustrin se att avståndet minskar.

Inom byggnadsindustrin finns det väletablerade arbetsmetoder och flöden som numera börjar ifrågasättas och utmanas av mer moderna tankesätt och digitala lösningar. I nulägets hårt konkurrensutsatta klimat som medför allt tuffare krav på bland annat miljö, både från kunder och omvärlden, är det viktigare än någonsin att hänga med i utvecklingen.   

Stor miljöpotential

Byggnadsindustrin står idag för ca 21% av Sveriges totala utsläpp, samtidigt som det finns en enorm miljöpotential inom branschen. Med hjälp av digitala lösningar, exempelvis en digital tvilling, är det möjligt att upptäcka fel redan innan produktion samt att det är lättare att planera byggprojektet och materialåtgången. Detta medför att andelen svinn i projekten kan minskas samt göra projekten mer kostnadseffektiva.

Tack vare digitala lösningar kan vi göra stor skillnad för miljöpåverkan och fortsätta utvecklingen inom byggnadsindustrin.

Låt oss göra detta tillsammans!

Våra specialistområden

Våra tjänster inom byggnadsindustri

Cadcraft har hjälpt många företag inom byggbranschen att bli mer effektiva med hjälp av digitalisering. Vi stöttar er med metod- och processutveckling, lincenshantering, installationer, coaching och andra tjänster beroende på vad ni är i behov av. 

Vilken avdelning på företaget arbetar du på?

Vi tror att framgången till effektivare konstruktion är när alla funktioner i verksamheten arbetar mot samma mål. Därför har vi samlat olika roller och plockat fram utmaningar och lösningar för att uppnå maximal konkurrenskraft.

Vi skapar det du behöver – och vi brinner för att göra det!