Analys och beräkning

Arbeta mer hållbart

Analys och beräkning är en viktig del i hållbarhetsfrågor

Hela världen står inför stora utmaningar gällande hållbarhetsfrågor då klimatet ständigt förändras. Alla, privatpersoner som företag, måste ställa om och arbeta mer hållbart. Lagar och förordningar ställer allt tuffare krav på företag som måste optimera processer ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta avser även byggnadsindustrin där många företag satsar oerhört stora resurser inom detta segment. Idag handlar det om att kunna vara konkurrenskraftig inte bara nu utan även i framtiden.

Genomför era analyser på rätt sätt

I takt med alla förändringar i samhället blir det allt viktigare inom byggnadsbranschen att snabbt och effektivt kunna analysera och beräkna ett projekt från skiss till färdigt hus. Förändrade byggnadskrav baserat på lagar och förordningar samt krav från kunder och samhället gör att det konstant krävs förändrade och uppdaterade analyser och beräkningar i byggnadsprojekt.

För att värna om både miljö, pengar och resurser är det viktigt att exempelvis kunna redogöra en kalkyl för materialförbrukning, genomföra en energianalys och utföra en solstudie.

I och med att moderna molnbaserade analysverktyg har tillkommit inom branschen börjar gränsen mellan byggnadsindustri och samhällsplanering- och stadsplanering suddas ut. Detta upplevs som logiskt då samtliga invånare på något sätt bidrar till att förändra den byggda miljön vi lever i.

Stora byggföretag satsar idag stort på att kunna analysera andra projekt än enbart husprojekt. Detta berör omkringliggande bebyggelse, vilken service som finns i närheten, vilka vindförhållanden som finns på den platsen företaget vill bygga och mycket mer. Analyser likt dessa medför ett bättre perspektiv på projektet och hur resultatet kommer att bli när huset är färdigbyggt.

 

Vi på Cadcraft är mycket intresserade av utvecklingen som sker i byggnadsbranschen och följer den kontinuerligt – gör det med tillsammans med oss!

Relaterade produkter och tjänster