Automatisering

Effektivisera och automatisera era processer

Automatisering  

Morgondagens vinnare är företag som idag ligger i framkant gällande digital utveckling och automatisering. Oavsett hur stort eller litet ett företag är finns det alltid arbete som kan digitalisering och automatiseras. Vi på Cadcraft ser möjligheterna till att ta steget för en högre grad av automatisering hos alla våra kunder.

Vad innebär automatisering?

Automatisering innebär att införa ett steg i en process som gör att processen mer eller mindre fortlöper av sig själv. Det kan handla om att automatisera interna flöden i projekteringsprocessen och därmed undvika att göra samma saker om och om igen. Genom att ha parameteterstyrda processer som låter er jobba mer effektivt sparar ni tid vilket innebär en ökad möjlighet för att syssla med mer komplexa och intressanta uppgifter. Automatisering är väl lämpligt för repetitiva, administrativa uppgifter.

Ett exempel på en automatiserad process är att kan ni använda generativ design för att skapa olika designidéer i ett tidigt skede med vissa angivna designparametrar. Ni kan med datorns kraft generera otaliga designidéer och baserat på fler och fler parametrar automatiskt framkalla några förslag som ni vill jobba vidare med. Ytterligare en automatiserad lösning kan vara att bygga kundanpassade konfigurationer, där kunden använder sig av er grunddata för att skapa egna genomförbara designer.

 

Undvik misstag med hjälp av automatiserade flöden

Automatisering låter er undvika tidiga misstag i exempelvis skisstadiet av en byggnad. Varför ska ni lägga tid på att designa ett hus med tio våningar när ni bara får bygga fem våningar? En högre grad av automatisering innebär att ert företag ökar sin konkurrenskraft, ger bättre kvalitet och en bättre användarupplevelse. Ni sparar både tid och resurser samtidigt som ni undviker att manuella misstag begås. Framför allt är det en investering i era medarbetare att automatisera vissa flöden, så att de får nyttja sin kompetens på ett bättre sätt.

 

Vi på Cadcraft tror på potentialen hos er och era medarbetare. Låt potentialen visa sig där den verkligen gör nytta!

Verktyg för automatisering

Relaterade produkter och tjänster