Autodesk Construction Cloud

Vad är nytt kring Autodesks molntjänster?

I samband med lanseringen av Autodesk Construction Cloud har även en rad nya relaterade produkter lanserats som ingår i plattformen. Autodesk Construction Cloud är en samlingsplattform för samtliga Autodesks molntjänster inom AEC. I denna plattform ingår följande produkter som presenteras nedan.

 

 

Produkt

Funktioner

bim 360

BIM 360

Designsamarbete

Dokumenthantering

Säkerhetshantering

plangrid logo autodesk construction cloud

Plangrid

Hantera RFI

Sheets och 3D-modeller

Checklista

building connected

Building Connected

Hantera projektrisker

Byggnätverk

Hitta kvalificerade leverantörer

Assemble

Hantera projektscheman

Spåra problem med BIM 360

Rapportera med Microsoft Power BI

Pype

Inläsning av ritningar med hjälp av AI

Automatisera processer

Rapportering i realtid

ACC Connect

Systemintegration

Automatisera uppgifter

Spåra kostnader

 

BIM 360

Trots att det redan tidigare funnits möjlighet att koppla samman flera olika plattformar har Autodesk nu skapat en helt sammankopplad plattform för alla molnbaserade produkter. Av ovannämnda produkter är BIM 360 den produkt som de flesta känner till och arbetar med.

BIM 360 är en separat projektplattform som kommer vara fortsatt aktiv, men som numera är en del av Autodesk Construction Cloud. De tidigare aktuella produkterna, BIM 360 Docs, – Design, – Build och – Coordinate, har därmed även översatts och finns nu att tillgå i en annan form.

Autodesk Docs

Motsvarande BIM 360 Docs, erbjuds nu i stället Autodesk Docs, som är en produkt för dokument- och datahantering i molnet. Med Autodesk Docs får du tillgång till både plattformen BIM 360 och Construction Cloud.

BIM Collaborate och BIM Collaborate Pro

Istället för BIM 360 Coordinate, erbjuds nu Autodesk BIM Collaborate, alternativt Autodesk BIM Collaborate Pro. 

Autodesk BIM Collaborate Pro, tidigare BIM 360 Design, har samma innehåll som BIM 360 Design, men ger även tillgång till Model Coordination. Har du en Bim 360 Design-licens sedan tidigare har den per automatik uppgraderats till en BIM Collaborate Pro-licens.

I dessa nya erbjudanden har Autodesk alltså slagit ihop funktionaliteten i Bim 360 Coordinate och Bim 360 Design till en produkt, BIM Collaborate / BIM Collaborate Pro.

Den största skillnaden mellan BIM Collaborate och BIM Collaborate Pro är att Pro-versionen ger möjlighet till att flera personer kan arbeta samtidigt i modellerna. Produkter som  dessutom ingår i BIM Collaborate Pro är Revit Cloud Worksharing, Collaboration for Civil 3D och Collaboration for Plant 3D.

 

autodesk construction cloud

Autodesk Build

Motsvarande BIM 360 Build, erbjuds nu i stället Autodesk Build. Autodesk Build är framtaget för att förbättra samarbetet och kommunikationen mellan produktionen och projekteringen, det vill säga byggarbetsplatsen och kontoret. 

Autodesk Takeoff

Ytterligare ett tillskott som till Autodesk Construction Cloud är produkten Autodesk Takeoff, som underlätta arbetet med mängdning både i 2D och 3D.