Skillnaden mellan Revit och Revit LT

Upptäck vilken som passar dig bäst

Vad är skillnaden mellan Revit och Revit LT?

Som en av Autodesks större produkter finns Revit i två olika utföranden: Revit och Revit LT. Revit LT är en något smalare version av den fullskaliga versionen av Revit och är därmed det mer kostnadseffektiva alternativet. Båda produkterna används flitigt inom byggbranschen och vilken version som är rätt för dig beror helt på vilka behov du har.

Båda produkterna används för att producera 3D-modeller och skapa BIM-data. De funkar båda bra för dokumentation av design och för utbyte av modellfiler mellan Revit-användare. Det som främst skiljer programvarorna åt är nivån av  avancerad modellering, där Revit har stöd för mer avancerad modellering och Revit LT enbart har stöd för mindre avancerad modellering. Valet av programvara beror därför mycket på vad du har för behov för att kunna utföra ditt arbete samt hur disciplinspecifika dina behov är. Fullversionen erbjuder fler verktyg för mer avancerad modellering inom de olika disciplinerna Arkitektur, Konstruktion och Installation, medan LT främst avser arkitektonisk design och dokumentation. Nedan har vi listat upp de specifika skillnaderna mellan programmen och vilka funktioner som skiljer dem åt.

 

 

Revit
revit

Revit LT
revit lt

Översikt

BIM-mjukvara för arkitekter, ingenjörer och designers

Skapar en enhetlig modell som innehåller verklig information

Bra för modellering, kollisionskontroll och förändringshantering

Översikt

BIM-mjukvara för arkitekter

Skapar en enhetlig modell som innehåller verklig information

Bra för modellering, kollisionskontroll och förändringshantering

Installation

Standalone installation

Network deployment

Installation

Standalone installation

Arkitekt

Väggar, glaspartier, golv, tak, undertak, pelare

Komponentfamiljer (ex. dörrar och fönster)

Design options

Rum och areor

Räcken

Trappor och ramper

Site

Arkitekt

Väggar, glaspartier, golv, tak, undertak, pelare

Komponentfamiljer (ex. dörrar och fönster)

Design options

Rum och areor

Räcken

Trappor och ramper

Site

Tillverkning

Parts

Assemblies

 

Konstruktion

Bärande väggar, golv, kantförstyvning 

Grundmur

Bärande pelare och balkar

Lutande pelare

Takstolar

Avancerade stålinfästningar

Förstärkningar och armering

Konstruktion

Bärande väggar, golv, kantförstyvning 

Grundmur

Bärande pelare och balkar

Installation

VVS

Mekanisk utrustning

Rör- och avloppssystem

Tillverkningsdelar

El- och ljussystem

 

Avancerad modellering

Grupper

Avancerad modellering

Grupper

Family Editor-miljö

Family Editor-miljö

In-place modellering

In-place modellering (enbart väggar)

Formade golv och tak

 

Globala parametrar

 

Konceptuella massor, adaptiva komponenter

 

 

Relaterade produkter och utbildningar