Förvaltning

Förvalta er data på rätt sätt

Förvaltning

I alla byggprojekt är alltid förvaltning den överlägset längsta fasen. Att ta tillvara och återanvända så mycket som möjligt av data och information från projektering och produktion kan skapa stor nytta under den långa tid som projektet skall förvaltas. För detta krävs digitala system och processer, intelligent data och smarta projektmodeller. Möjligheterna är stora och vinsterna kan vara skyhög. Då det blir allt vanligare att projekt genomförs med BIM-principer blir möjligheterna till att överföra projektdata till förvaltningen större, men detta ställer högre krav på er förvaltare och de system ni använder. Utöver nya projekt kan ni med rätt verktyg förvalta information och data gällande befintligt fastighetsbestånd.

Datahantering och systemintegration

Vi ser företag som dagligen lägger otaliga timmar på att bara leta efter data. Data som ofta är utspridd över många olika system och som är digitala eller fysiska. När rätt data väl hittas finns risken att den är inaktuell eller ej uppdaterad, vilket leder till nästa tidskrävande aktivitet – att verifiera den. Manuella och repetitiva uppgifter tar oerhört mycket tid, är trist och skapar utrymme för misstag. På Cadcraft kan vi integrera era viktigaste system så att ni kan jobba med en single souce of truth. På detta sätt kan vi strömlinjeforma era flöden och effektivisera era processer.

Besiktning

Har ni bra system för att utföra, dokumentera och följa upp kontroller eller besiktningar? Har ni standardiserade sätt att utföra era besiktningar på? Vi på Cadcraft kan hjälpa er oavsett om det avser att förbättra rutiner, implementation av nya system eller att standardisera metodiken för hur ni arbetar i systemen.

Läs mer om hur BIM och digitalisering kan effektivisera er verksamhet och förvaltning

Relaterade produkter och utbildningar