Installation

Mer effektivt med installationsunderlag i 3D

Installation

Byggnadsbranschen utvecklas och det blir allt hårdare krav på hur byggprojekt ska genomföras. Det blir mer och mer vanligt att även installationsunderlag skall modelleras och levereras i 3D-format med intelligent data. På Cadcraft har vi under många år hjälpt företag att ställa om från 2D till 3D och vi vet var de mest vanliga fallgroparna förekommer samt hur de ska undvikas.

Att anpassa företaget efter sina kunders ändrade kravställning kan vara en tillräcklig motivation till att genomföra en förändring. Är fallet inte så, finns det ett flertal andra fördelar med att ställa om, vilket vi gärna berättar mer om. Kontakta oss idag!

BIM och CAD-modellering

Det är i CAD-systemet som våra byggprojekt tar form och kommer till liv. Idag är det vanligt förekommande att både arkitekter och konstruktörer arbetar i någon typ av 3D-system, men det har inte varit lika vanligt att installationsföretag gör det. Med ett ökat intresse för BIM inom byggnadsbranschen blir det allt vanligare att projekten kräver 3D-underlag från alla discipliner, inklusive installation. Ett bra underlag medför att samordning och kollisionskontroller kan utföras vilket minskar andelen fel som upptäcks under produktionen.     

Standardisering

Det är sällan det bara går att lösa ett problem på ett enda sätt. Beroende på erfarenhet, bakgrund, kompetens och ett flertal andra faktorer tar människor till sig samma uppgift på olika sätt. Kreativitet är något vi ofta vill ta vara på men i vissa situationer är det mer lönsamt att ha bestämda rutiner på hur diverse uppgifter hanteras. Att standardisera vissa processer, produkter eller metodik skapar tydlighet, enhetlighet och underlättar vid exempelvis nyrekrytering. Genom att arbeta med relevanta och tillräckliga möjligheter blir det lättare att skapa konsekventa arbetsflöden och att hålla tidsplaner och budget.

Läs mer om vårt erbjudande för konvertering till 3D

Relaterade produkter och utbildningar