Konceptmodellering och Design

Utmanar traditionellt skissande

3D framför 2D

Digitaliseringen av byggbranschen är i full gång och utvecklingen går i rask takt. Vi ser just nu en pågående förändring som genomsyrar hela branschen. Allt fler företag väljer 3D framför 2D och allt fler projekt är genomsyrade av BIM där kravställningen hela tiden blir tydligare och hårdare.

 

Digitalisering underlättar skapandeprocessen

Efter att det har varit störst fokus på digitalisering av projekteringsfasen i projekt, börjar det även ske förändringar i senare men också i tidigare stadier. Möjligheterna till digital konceptmodellering och design är större än tidigare. Mer utvecklade verktyg utmanar nu på allvar mer traditionellt skissande. Numera kan ni på ett enkelt sätt, när som helst och var som helst, skissa och skapa design digitalt.

Efterfrågan på mer komplex och utmanade design och arkitektur ställer stora krav på arkitekten. Att med hjälp av digitala hjälpmedel skissa och skapa design som sedan direkt kan kopplas till CAD-systemen kan både underlätta skapandeprocessen men även minska mängden dubbelarbete.

Med hjälp av ny funktionalitet och teknik blir det dessutom möjligt att omvärdera sättet vi skapar design. Teknologi, för exempelvis generativ design, gör det möjligt att istället utvärdera vilka behov vår design tillgodoser, vilket innebär att först definiera behoven och därefter forma designen efter det. Digital teknik ger oss möjligheter att skapa arkitektur som tidigare aldrig varit möjligt.     

 

Utmana traditionell design genom innovativa metoder och verktyg

Relaterade produkter och tjänster