Generativ design

Skapa, testa och utvärdera olika designalternativ

Underlätta beslutsfattandet i projektet

Genom generativ design kan arkitekter och ingenjörer skapa design som med manuella och traditionella verktyg inte tidigare varit möjligt. Generativ design gör det möjligt att först definiera målet och sedan skapa designen. På så sätt kan ni skapa arkitektoniska lösningar som både är mer optimerade för ändamålet och som är nytänkande i sitt uttryck. Med hjälp av automation får arkitekter och ingenjörer förutsättningar till att kunna fatta snabbare, bättre och mer grundade beslut gällande projektets utformning.

 

Idag finns grundläggande funktionalitet för generativ design tillgängligt i Autodesk Revit, och är ett område som kontinuerligt utvecklas.

Vad innebär generativ design?

Generativ design kan upplevas som ett hjälpmedel för att skapa, testa och utvärdera olika designalternativ. Ni som designer definierar själva de parametrar som ni vill utgå från. Det kan handla om prestation, utrymmeskrav, material, produktionskostnad, antal timmar solljus och mycket annat. Med parametrarna definierade kan ni låta mjukvaran ta fram en mängd olika lösningar på en och samma gång, istället för att modellera en sak i taget. Lösningar som dessutom utvärderas och rankas utefter de alternativ som bäst möter era uppsatta krav.

Detta ger er som designer möjlighet att bland annat hitta unika lösningar som med traditionella metoder ofta är svåra att hitta, men ni får även grundläggande analyser som underlättar när svåra beslut skall fattas. Med generativ design genomförs tusentals iterationer på en bråkdel av tiden som det vanligtvis brukar ta att manuellt komma fram till de bästa lösningarna.

 

Utvärdera tänkbara scenarion

Med hjälp av generativ design kan ni utvärdera tänkbara scenarion som exempelvis placering av fönster och kranar på byggplatsen som i sin tur kan sänka energiförbrukningen för projektet, minska risken för att överstiga budget eller missa tidsplanen. Ni kan även minska på materialförbrukningen och andelen svinn. Med hjälp av denna funktionalitet kommer ni i slutändan att ha en helt unik byggnad som ingen någonsin har kunnat föreställa sig!

 

Relaterade produkter och tjänster