Projektledning

Har ni koll på hur era processer ser ut i ett projekt?

Projektledning

Kommunikation, kommunikation, kommunikation. De bäst genomförda projekten är de projekt där kommunikationen fungerat och där det finns tydlighet och koncensus kring hur information förflyttas genom projektet. Detta gäller allt från dagliga samtal och beslutsprocesser till fildelning och problemlösning. Att standardisera dessa processer underlättar och förbättrar projektleveransen. Kommunikationen är en viktig faktor som direkt kan påverka slutresultatet av projektet och därför är det viktigt att nyttja och standardisera den på rätt sätt.

Cadcraft Discovery Workshop

Har ni koll på hur era processer ser ut i ett projekt? Har ni koll på hur ni spenderar er tid eller var det finns förbättringspotential? Ett bra sätt att ta reda på detta är med Cadcraft Discovery Workshop som är en aktivitet då vi gemensamt genomlyser er verksamhet för att bena ut era processer och informationsflöden. Resultatet blir en rapport där ni visuellt kan se hur era projektprocesser och flöden ser ut. Med hjälp av detta kan vi ta fram en plan för digitalisering så att ni kan bli mer effektiva och öka kvaliteten i projekten.    

Projektering och koordinering

Under projekteringen skapar vi förutsättningar för en lyckad produktion. Att redan på kontoret hitta och lösa så många problem som möjligt är betydligt billigare och mer tidseffektivt än att hantera problemen ute på bygget. Med rätt verktyg kan ni skapa bättre förutsättningar och underlag för att lyckas i produktionsfasen. För vissa kan det handla om att gå från att projektera i 3D istället för 2D medan andra behöver kunna utföra mer avancerade kollisionskontroller eller liknande. Oavsett vilken nivå ni befinner er på kan vi på Cadcraft hjälpa er att lyckas med projekt! 

Läs mer om hur ni kan effektivisera er projektledning

Relaterade produkter och utbildningar