Visuell verifiering

Ta projektet till nya höjder

Fördelar med visuell verifiering i 3D

En av de stora fördelarna med att arbeta med 3D istället för 2D är att det är otroligt mycket mer visuellt tilltalande. Att granska en 3D-modell jämfört med en 2D-ritning gör att vi ofta kan hitta eventuella misstag enbart med hjälp av ögat och direkt åtgärda detta i modellen. Det blir oerhört kostsamt om problemen inte upptäcks förrän ute i produktion. Att arbeta med visuell verifiering av modeller och även utföra kollisionskontroller ger betydligt mycket bättre förutsättningar att lösa dyra problem i tid och därmed kunna hålla tidsplanen samt slippa onödiga kostnader.   

 

 

Enklare att möta kraven

Utöver att hantera fel och misstag är det också enklare att föreställa sig det färdiga resultatet om vi faktiskt kan se hur verkliga geometrier binds samman i en 3D-modell. En idé som låter bra i text eller ser bra ut i ett sammanhang blir kanske inte alltid blir lika bra i ett annat projekt där sammanhanget är annorlunda. Visuell verifiering av exempelvis tillval, materialval eller placering av olika objekt ger er möjlighet att redan i datorn säkerställa att ni faktiskt kommer uppfylla de krav och behov som definierats när projektet väl byggts.

Ta projekten till nya höjder

Om ni arbetar med 3D och bygger smarta modeller ger ni er själva möjligheten att i stor utsträckning kunna simulera det verkliga projektet redan i datorn. Ni får möjlighet till att kunna utföra verklighetstrogna analyser, beräkningar och mängdning direkt från modellen och slipper därmed manuellt återskapade data som riskerar att bli en felkälla. Genom att arbeta med verktyg som är direkt kompatibla med era CAD-system kan ni visualisera, rendera och ta projekten till nya höjder.  

 

 

Relaterade produkter och tjänster