Cadcraft Coaching

Vi stöttar er företagsutveckling

Vad innebär Cadcraft Coaching? 

Cadcraft Coaching är en tjänst som syftar till att stötta ert företags utveckling inom de områden där det ger bäst nytta för er. Vi på Cadcraft kan vara ett viktigt stöd för förbättring och utveckling av metoder och verktyg inom verksamheten under tiden som ni har fullt upp med era kärnområden. Baserat på era önskemål och behov kan coachningen vara mer eller mindre regelbunden, knuten till specifika projekt eller vara en mer generell stöttning i det dagliga arbetet. Vem som gör vad och till vilken omfattning beror på ert särskilda behov och situation. 

Personlig konsult

Ni som kund får tillgång till en personlig applikationsspecialist som håller i våra åtaganden och är ofta den som utför huvuddelen av uppdragen. Vi rekommenderar att ni utser en ansvarig intern representant för att underlätta samarbetet. Tillsammans blir er representant och vår applikationsspecialist ett team som effektivt kan arbeta fram strategier för att hjälpa er framåt.

Upplägg för Cadcraft Coaching

Grunden till arbetet tas normalt fram på gemensamma strategimöten där syftet är att hitta möjligheter till ökad effektivitet och kortare ledtider. Deltagare på mötet är representanter från båda parter samt eventuella intressenter. Vanligtvis tas en övergripande plan fram över fokusområden med målbilder. Områden prioriteras, bryts ned i aktiviteter som sedan planeras in under coachningstillfällen. Dessa tillfällen kan vara regelbundna och omfatta allt från en till två gånger i veckan, en till två gånger per kvartal alternativt mer projektbaserad.

Exempel på coaching – Sanna bygg

Sanna bygg är en helhetsleverantör inom hustillverkning där deras arkitekter, projektledare och hantverkare arbetar tätt ihop i varje projekt. Tillsammans med Cadcraft har de nu påbörjat sin digitaliseringsresa där de som ett första steg har inlett övergången från att rita på papper till att modellera i 3D i Autodesk Revit.

I samband med detta har vi erbjudit dem coaching där vi tillsammans har kommit fram till ett upplägg som passar dem bäst. Vid tre tillfällen har en konsult från Cadcraft besökt Sanna byggs kontor utanför Jönköping och guidat dem genom programmet samt visat hur de kan arbeta mer modellbaserat. På så sätt har företaget fått en anpassad och grundlig introduktion till Revit, vilket även förenklar processen med att komma i gång och arbeta med programvaran.