Cadcraft Coaching

Vi stöttar er företagsutveckling

Vad innebär Cadcraft Coaching? 

 

Cadcraft Coaching är en tjänst som syftar till att stötta ert företags utveckling inom de områden där det ger bäst nytta för er. Vi på Cadcraft kan vara ett viktigt stöd för ständig förbättring av metoder och verktyg inom verksamheten under tiden som ni har fullt upp med era kärnområden. Baserat på era önskemål och behov kan coachningen vara mer eller mindre regelbunden, knuten till specifika projekt eller vara en mer generell stöttning i det dagliga arbetet.

 

Vem som gör vad och till vilken omfattning beror på ert särskilda behov och situation. Vi på Cadcraft brinner för att hjälpa er som kund att bli mer konkurrenskraftig.

 

Personlig konsult

Ni som kund får tillgång till en personlig applikationsspecialist som håller i våra åtaganden och är ofta den som utför huvuddelen av uppdragen. Vi rekommenderar att ni utser en ansvarig intern representant för att underlätta samarbetet. Tillsammans blir er representant och vår applikationsspecialist ett team som effektivt kan arbeta fram strategier för att hjälpa er framåt.

 

Upplägg för Cadcraft Coaching

Grunden till arbetet tas normalt fram på gemensamma strategimöten där syftet är att hitta möjligheter till ökad effektivitet och kortare ledtider. Deltagare på mötet är representanter från båda parter samt eventuella intressenter. Vanligtvis tas en övergripande plan fram över fokusområden med målbilder. Områden prioriteras, bryts ned i aktiviteter som sedan planeras in under coachningstillfällen. Dessa tillfällen kan vara regelbundna och omfatta allt från en till två gånger i veckan, en till två gånger per kvartal alternativt mer projektbaserad.

 

Vi tar gärna ett möte för att diskutera hur vi kan hjälpa er att bli mer konkurrenskraftiga.

Välkommen att kontakta oss för en närmare presentation!

 

Daniel Marcus

Key Account Manager