Kundanpassningar

Öka er servicegrad mot era kunderna

Kundanpassningar

Allt fler företag vill öka servicegraden mot sina kunder genom att erbjuda webbaserade lösningar på sin hemsida, som exempelvis en produktkonfigurator eller en 3D-baserad reservdelshantering. Detta möjliggör för kunden att var som helst och när som helst, själv hämta ut information om produkten utan att behöva vänta till dess att ni är tillgängliga. För denna typ av lösningar utgör Autodesk Forge en central del. Autodesk Forge är samlingsnamnet på Autodesk REST-baserade APIer. Med denna molnbaserade teknologi kan vi på Cadcraft hjälpa er att öka digitaliseringen, såväl internt som externt. CAD-program som exempelvis Inventor och Revit kan via Forge API kallas på för att utföra arbete i bakgrunden.

 

Som certifierad Forge System Integrator, kan vi på Cadcraft hjälpa er med att ta fram en lösning anpassad efter era behov.

Läs mer om hur ni kan öka er servicegrad