Licenshantering

Få bättre kontroll på era licenser

Licenshantering

Få bättre kontroll och ordning på era licenser. Undvik att vara ”non-compliant” och riskera en kostsam audit. På Cadcraft kan vi hjälpa er med inventering av nuvarande licensuppsättning och komma med rekommendationer för att städa upp och optimera licensinnehav.

Autodesk går över till namngivna användare och beroende på Autodesk Plan finns olika nivåer av rapportverktyg att tillgå. Autodesk Standard Plan är bäst lämpad för mindre företag med en eller enstaka licenser och erbjuder inte samma funktionalitet som Premium Plan. Premium Plan är utformad för att hjälpa medelstora och stora företag som hanterar 50 eller fler licenser att fungera mer effektivt. En uppgradering till Premium ger företag ytterligare fördelar gällande administration, säkerhet och rapportering. Ta del av mer detaljerade analyser om licensutnyttjande som löpande ger information om hur innehavet ska optimeras.

Vi hjälper er att sätta upp ett Autodesk Account och beroende på Plan kan vi dela upp licenser i olika teams för att underlätta överblick och rapporter. Ett team kan exempelvis motsvara en avdelningen, en affärsenhet eller en region.

Licenser kan enkelt flyttas mellan olika användare beroende på behov i samband med exempelvis ett projekt. För att underlätta licenshanteringen kan vi på Cadcraft vara en del i ert Account med en som roll som Secondary Admin.