Metodutveckling

Utnyttja ert företags fulla potential

Metodutveckling

För att utnyttja företagets fulla potential krävs inte bara rätt verktyg utan även ett effektivt arbetssätt. Det kan handla om allt från en standardiserad uppbyggnad av 3D-modeller till hur data överförs mellan företagets avdelningar.

 

Det är lätt att fastna i gamla vanor, men om alla konstruktörer arbetar på samma sätt är det lättare att säkerställa kvalitet, öka effektiviteten och därmed skapa redundans.

 

Standardisering

Ett standardiserat arbetssätt kan handla om hur ni rent tekniskt bygger upp CAD-modeller i programvaran, men det kan även handla om vilka material, godstjocklek och fästelement som ska användas. Vinsten blir dubbelt så stor där båda dessa punkter adresseras. Genom att bygga upp modeller på ett standardiserat sätt möjliggör det för andra att lättare sätta sig in i en modell som någon annan har ritat.

 

Moduluppbyggnad

Ett företags olika produkter och varianter utgår ofta från en liknande grundstruktur, men många ritar ändå upp dem separat och därför blir varje produkt ”speciell”. Det är mer effektivt att utgå från fördefinierade moduler, vilket påskyndar konstruktionsarbetet och sänker produktionskostnaden. I förlängningen kan produktionen bygga och lagerhålla de separata modulerna vilket i sin tur kortar leveranstiden.

 

Företagsspecifik arbetsmetodik

Cadcraft har under lång tid och i samverkan med våra kunder arbetat med att ta fram företagsspecifika arbetsmetodiker. Varje företag är unikt, men flera utmaningar inom tillverkande industri är likadana hos många.

 

Metodutveckling genomförs antingen som en punktinsats eller utvecklas löpande tillsammans med er som kund i något som vi kallar för Cadcraft Coaching. Läs mer om Cadcraft Coaching här.