Processutveckling

Knyt ihop företagets data, system och processer

Processutveckling

Hur kan rätt information förmedlas till rätt roll i rätt tid och på ett kontrollerat sätt? Hur undviks lösa dokument som informationsbärare, att mailkorgen blir en to-do och att informationen oavsiktligt förändras under processen?

Att knyta ihop data, system och processer är en stor effektiviseringspotential. På Cadcraft hjälper vi er att analysera var organisationen upplever att det finns flaskhalsar i processen, var det ofta blir fel och var data misstolkas. Utifrån analysen ser vi gemensamt över processen och prioriterar vilka delar som är mest lönsamma att implementera. Det kan exempelvis finnas ett behov för bättre hantering av avvikelser och tillhörande ändringsprocess.

PLM

Ett bra verktyg för att arbeta med processutveckling är att integrera ett PLM-system i företagets processer. PLM sammankopplar personer, processer, data och system i den fullständiga livscykeln av en produkt, från idé till färdig produkt. Enkelt utryckt är PLM kärnpunkten när det kommer till informationsbehov mellan företag och dess samarbetspartners.

Med hjälp av Autodesks PLM-lösning Fusion 360 Manage (tidigare kallad Fusion Lifecycle), får vi ett digitalstöd för att sy ihop öar av data och styra upp processer runt information. Fusion 360 Manage kopplar samman era medarbetare, processer och data över avdelningar och geografier. Det ger er flexibiliteten att börja idag och expandera i morgon med PLM anpassat till ert företag.