Digital Tvilling

Bortom BIM

Digital tvilling

Vad handlar det om?

Är vi inte alla där? Där vi försöker förutspå vad vi behöver innan vi faktiskt behöver det? Vi packar med en banan i väskan om vi blir hungriga innan vi är hemma igen. Vi använder olika appar för att hålla koll på vår hälsa, om vi behöver röra på oss eller om vi sovit för lite. Vi använder AR (Augmented Reality) för att testa nya frisyrer innan vi klipper oss, nya glasögon utan att behöva åka till optikern och vi ställer in påminnelser på mobilen för att komma ihåg att dricka vatten.

 

Tänk om vi kunde samla våra behov i en digital tvilling av oss själva, det vill säga en digital kopia av oss, som kontinuerligt samlar in information om vårt mående, vår prestation och påverkan från omgivande miljö. På ett mänskligt plan är vi inte riktigt där ännu, men inom flera industrier och branscher är detta verklighet.

 

En digital tvilling är en exakt kopia av någonting verkligt. Den digitala tvillingen är en uppkopplad och rapporterande virtuell modell över ett fysiskt objekt, en process, byggnad eller infrastruktur. Det är en kontinuerligt uppdaterad simulering av verkligheten som hela tiden berättar vad som sker och vad som kommer att ske. Vi har under lång tid pratat om BIM och fördelarna med att arbeta med en single source of truth. En digital tvilling är att ta projektet ytterligare ett steg från BIM, till att även sammankoppla modell och verklighet.

digital tvilling inom byggnadsindustrin

Mer än BIM

Nästa naturliga steg

En digital tvilling ger oss mer information jämfört med endast en BIM-modell. BIM-modellen hjälper oss under planering, projektering och produktion och speglar projektet vid färdigställande. Därefter fortsätter den digitala tvillingen att förse oss med information under förvaltningsskedet. Den kan hjälpa oss att svara på frågor som exempelvis:

  • När kommer vi behöva byta ut olika typer av utrustning?
  • Är solpaneler en god och lönsam investering?
  • Hur är beläggningen i våra lokaler? Behöver vi kanske bygga om eller utöka med fler kontor?

 

En digital tvilling inkluderar all typ av projektdata, som exempelvis 3D-underlag, 2D-information, kontrakt, listor och RFIer, men även AI-data och teknologi för maskininlärning.

 

Med hjälp av en digital tvilling kan vi hela tiden ligga steget före. Vi kan bättre identifiera, reducera och förutse risker och underhåll. Det är möjligt att analysera behov och därmed använda resurser smartare samt simulera olika investeringar för att därmed fatta mer lönsamma, välgrundade beslut som sparar både tid, pengar och minskar miljöpåverkan.

digital tvilling

Utmaningar

Den som vågar har mycket att vinna

Fördelarna med en digital tvilling är många, men det finns också utmaningar. Att skapa, utveckla och förvalta en digital tvilling på ett sätt där den skapar värde och inte blir en svårarbetad belastning, är inte helt okomplicerat. I byggnadsbranschen, som både är väldigt uppdelad och där vi traditionellt sätt har väldigt små marginaler, krävs det både mod, ett öppet sinne och ett stort engagemang från beställaren för att lyckas.

 

Det krävs mod för att förstå att det måste spenderas pengar innan det går att spara pengar. Våga investera i rätt teknologi och system, och motivera arkitekter och projektörer att skapa förutsättningar för vår digitala tvilling, trots att det inte är de som i första hand kommer vinna på det. Det krävs att vi tar BIM-tänket ett steg längre och att vi vågar fatta beslut nu som kommer att gynna oss först imorgon.       

 

Med det sagt är den digitala tvillingen en av de mest viktiga tekniktrenderna inom flera branscher, inte minst inom byggnadsbranschen. I takt med att utvecklingen av sensorer, IoT, AI, AR och kommunikationsteknik går i rask takt är det inte omöjligt att vi i framtiden kommer att ha digitala tvillingar för merparten av våra byggnader, infrastrukturer och hela städer.

Är du intresserad av framtiden inom byggnadsbranschen?

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Emad Zorevand

AEC Account Manager