DYNAMO STUDIO

VAD ÄR DYNAMO STUDIO?

Dynamo Studio är en fristående programmeringsmiljö som vi kan hitta i AEC Collection. I detta program har du möjligheten att utforska parameterstyrd design snabbt och effektivt. Du kan även analysera och visualisera geometrier enkelt. Dessutom kan du samarbeta i projekt oavsett vilket program du använder.

 

HUR FUNGERAR PARAMETERSTYRD DESIGN?

När man bygger upp en modell efter regler baserar sig dessa på geometriska objekt och skapar regler med visuell programmering. Egentligen bygger du ett system, inte enbart en modell. Fördelen med detta är att du då kan använda samma system i flera olika program tex Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis och Dynamo Studio.

 

HUR BYGGER MAN UPP EN MODELL?

I Dynamo Studio arbetar man visuellt med geografiska objekt som bas. Om du tex ska bygga upp ett fackverk med Dynamo Studio kan du göra det snabbt och smidigt och även ändra i det i efterhand. I exemplet i filmen ser du tre bågar som skapar basen och nocken för fackverken, från dessa bågar skapar vi nya bågar som kommer representera nya fackverk. Avslutningsvis skapas solider för att man ska kunna se resultatet mycket tydligare.
Sedan sätter vi på linjerna som är de olika fackverken som skapats från våra tidigare skapade bågar. Vi lägger på linjer för de tänkta elementen som bygger på de grafiska elementen. Därefter lägger vi på solider.
 
En viktig del i Dynamo Studio är att göra sliders, i dessa kan vi ändra värden kontinuerligt under körningar. I filmen ser vi ett exempel på hur vi ändrar bågen och resultatet kommer direkt. Ingen programmering behövs. Snabbt och snyggt!
 
När vi ska koppla ihop Dynamo Studio och Revit börjar det bli intressant, tack vare Dynamo Studio-scriptet kan vi skapa en riktig modell in i Revit. Det enda vi gör i slutet är att lägga på noderna som är skapade objekt inne i Revit, vi kör modellen och där har vi samma modell skapad i Revit. Denna modell kan vi sedan jobba vidare med om vi vill göra en fullständig konstruktionsritning.
 

dynamo studio cadcraft

 

DYNAMO STUDIO OCH ADVANCE STEEL

Tack vare att Dynamo Studio finns till Advance Steel kan vi även använda Dynamo Studio-scriptet som vi skapade för att rita upp en modell i Advance Steel. Det är bara en liten skillnad på scriptet i slutet som är anpassningen för Advance Steel. Därefter ritar vi upp exakt samma modell i Advance Steel. Då har vi fördelen att vi kan skapa en arkitektmodell i Revit och en ordentlig ståldetaljeringsmodell i Advance Steel. När vi har fått ihop vår arkitekt- och stålmodell vill vi givetvis göra en ordentlig beräkning på detta.
 
Vi kan alltså köra samma script i Robot Structural Analysis för att få fram en ordentlig beräkningsmodell. Nu kan vi göra en ordentlig stålanalys på detta så vi får fram rätt dimensioner och kolla att allting stämmer.

 

MOLNTJÄNST

En annan intressant möjlighet vi har med Dynamo Studio är att ladda upp scriptet i en molntjänst, då kan man sitta och testa en konstruktion oberoende av plattform och ta fram olika grejer. Vi tar sent to web, tar fram vad namnet och därefter laddar upp vi upp den. Vi går till länken. Vi har våra sliders och vi kan testa vår konstruktion samt bjuda in nån annan att testa, även de som inte har programvaran. Vi testar olika versioner och ser att det uppdaterar sig kontinuerligt.
 
När vi är nöjda med lösningen kan vi ladda ner Dynamo-scriptet inklusive inställningarna. Vi öppnar det direkt i Dynamo Studio och då tar vi tillbaka scriptet på vår dator och vi kan fortsätta jobba med detta i Revit, Advance Steel, robot tex. Här ser ni att vi får upp precis samma som vi hade på webben.
 
Nu vet vi hur vi kan testa olika lösningar med hjälp av Dynamo och även förstått styrkan i att du kan använda samma script i många olika program – vilket gör Dynamo till ett generellt designprogram.

 

 

 

 

KONTAKTA OSS

Om du har fler frågor om erbjudandet, tveka inte att kontakta oss!

 

Emad Zohrevand

AEC Account Manager