Dynamo Studio

Vad är Dynamo Studio?

Dynamo Studio är en fristående programmeringsmiljö som vi kan hitta i AEC Collection. I detta program har ni möjligheten att utforska parameterstyrd design snabbt och effektivt. Ni kan även enkelt analysera och visualisera geometrier. Dessutom kan ni samarbeta i projekt oavsett vilket program ni använder.

 

Hur fungerar parameterstyrd design?

När man bygger upp en modell efter regler baserar sig dessa på geometriska objekt och skapar regler med visuell programmering. Egentligen bygger du ett system, inte enbart en modell. Fördelen med detta är att du då kan använda samma system i flera olika program som exempelvis Revit, Advance Steel och Robot Structural Analysis.

Hur bygger ni upp en modell?

I Dynamo Studio arbetar ni visuellt med geografiska objekt som bas. Om ni exempelvis ska bygga upp ett fackverk med Dynamo Studio kan ni göra det snabbt och smidigt och även ändra i efterhand. I exemplet i filmen ser ni tre bågar som skapar basen och nocken för fackverken. Från dessa bågar skapar vi nya bågar som kommer representera nya fackverk. Avslutningsvis skapas solider för att kunna se resultatet mycket tydligare. Därefter sätter ni på linjerna som är de olika fackverken som skapats från era tidigare skapade bågar. Ni lägger på linjer för de tänkta elementen som bygger på de grafiska elementen. Därefter lägger ni på solider.
 
En viktig del i programvaran är att göra sliders. I dessa kan värden ändras kontinuerligt under körningar. I filmen finns ett exempel på hur ni ändrar bågen med ett direkt resultat. Ingen programmering behövs. Snabbt och snyggt!
 
När ni ska koppla ihop Dynamo Studio och Revit börjar det bli intressant. Tack vare Dynamo Studio-scriptet kan en riktig modell skapas in i Revit. Det enda som behövs är att i slutet är att lägga på noderna som är skapade objekt i Revit. Därefter körs modellen och där har ni samma modell skapad i Revit. Denna modell kan ni sedan jobba vidare med om ni vill göra en fullständig konstruktionsritning.

Dynamo Studio och Advance Steel

Tack vare att Dynamo Studio finns till Advance Steel kan ni även använda Dynamo Studio-scriptet som ni skapade för att rita upp en modell i Advance Steel. Det är bara en liten skillnad på scriptet i slutet som är anpassningen för Advance Steel. Därefter ritar ni upp exakt samma modell i Advance Steel. Då finns fördelen att ni kan skapa en arkitektmodell i Revit och en ordentlig ståldetaljeringsmodell i Advance Steel. När ni har fått ihop er arkitekt- och stålmodell vill ni givetvis göra en ordentlig beräkning på detta.
 
Det går alltså att köra samma script i Robot Structural Analysis för att få fram en ordentlig beräkningsmodell. Nu kan ni göra en ordentlig stålanalys på detta för att få fram rätt dimensioner och se över att allting stämmer.

Molntjänst

En annan intressant möjlighet är att med Dynamo Studio ladda upp scriptet i en molntjänst. Då kan ni sitta och testa en konstruktion oberoende av plattform och ta fram olika saker. Ni tar ”sent to web”, tar fram vad namnet är, laddar upp den och därefter vidare till länken. Ni kan testa er konstruktion och bjuda in någon annan att testa, även de som inte har programvaran. Ni kan testa olika versioner och se att det konstruktionen uppdateras kontinuerligt.
 
När ni är nöjda med lösningen kan ni ladda ner Dynamo-scriptet inklusive inställningarna. Ni öppnar scriptet direkt i Dynamo Studio och tar då tillbaka scriptet på er dator och kan fortsätta arbeta i exempelvis Revit och Advance Steel. 
 
Nu vet ni hur ni kan testa olika lösningar med hjälp av Dynamo och att ni kan använda samma script i många olika program vilket gör Dynamo till ett generellt designprogram.

 

 

Relaterade produkter och tjänster