Engineering IT Management

Installation, övervakning och administration av hårdvara, programvara och nätverk

Säkerställd drift och effektivitet

IT Management avser övervakning och administration av en organisations informationstekniska system – hårdvara, programvara och nätverk. Fokuset ligger på att få informationssystem att fungera så effektivt som möjligt samt hjälpa människor att arbeta bättre.

För tillverkande industri och byggindustrin är projekt- och/eller konstruktionsavdelningen navet där mycket av all data skapas, vilket gör att funktion och effektivitet är viktigt. Engineering IT Management avser just säkerställd drift och effektivitet för de system som berör datahantering, kvalitet och projekthantering. Utöver installation och uppdatering av CAD/PDM/PLM/BIM produkter behöver även datakvalitén säkerställas så övrig organisation erhåller korrekt data. Detta kan vara både integration mellan olika system och effektivare arbetsmetoder.

Allt fler organisationer sätter IT i centrum för sina strategier där den digitala världen ger IT-avdelningar mer att göra än någonsin. IT-avdelningen är idag ett viktigt stöd för organisationens utveckling där IT-chefen och medarbetarna behöver förstå företaget. IT behöver integreras i verksamheten för att rätt teknik och metoder ska användas till att lösa affärsutmaningar samt bidra till utveckling. IT-avdelningen behöver använda teknik på nya och innovativa sätt för att hjälpa verksamheten att hålla jämna steg med snabba förändringar.

Lösningar för IT Management hjälper till med detta. Datainsamling och analys är ett exempel som ger ökad insikt om nyttjande och möjliga förbättringar. Standardisering av mjukvarupaket och installationer är ett annat område som ger kraftigt ökad effektivitet och funktion.

Områden inom Engineering IT Management

Utnyttja fulla potentialen i din mjukvaruinvestering

Med vår långa erfarenhet inom installation och underhåll av konstruktionsrelaterade mjukvaror från Autodesk, hjälper vi till att förenkla och effektivisera mjukvaruinvesteringar. Det finns mycket tid att spara vid installation och underhåll där det finns en standardiserad uppsättning för hantering av konfiguration, paketering, test och installation.

För flera av våra kunder är mjukvara från Autodesk en central del i den dagliga verksamheten. Programmen behöver fungera stabilt med så få driftsstörningar som möjligt. En viktig del i detta är standardiserade installationer som är testade och dokumenterade, samt paket som är snabba att hantera. Våra optimerade paket är dessutom anpassade för distributionssystem, så som Microsoft Endpoint Manager.

Dagens programpaket kan tyckas vara enkelt att ladda ner och installera, men faktum är att de är väldigt stora vilket gör att det kan ta lång tid för en installation att bli klar. Med vår hjälp och vårt koncept minimeras riskerna och effektiviteten höjs genom minskade driftstopp.