Design Automation-frukost

Göteborg torsdagen den 21 mars

Välkommen på Cadcrafts frukostseminarium

 

När? Torsdag 21 mars 2019 kl. 08.00-11.00
Var? Fabriksgatan 10, Gårda, Göteborg, våning 5

 

Över en kaffe med frukostfralla visar vi hur du och ditt företag kan korta ner både konstruktionstid och säljcykel med hjälp av produktkonfiguration.

Vår erfarenhet är att man ofta underskattar den extra tid och kostnad som krävs för att erbjuda sin produkt i fler variationer, utan att ha ett bra arbetssätt att hantera dessa. Om vi tar Rubiks kub ovan som exempel, den kan vridas till 43 quintiljoner (43 252 003 274 489 856 000) kombinationer, men kan alltid lösas med max 20 vridningar, för den som har rätt arbetssätt…

De flesta tillverkande företag har idag 3D CAD-underlag på sina produkter. Dessa innehåller detaljspecifik information samt visuell representation av produkten, vilket är en utmärkt start för produktkonfiguration. Är det dessutom så att man tillverkar liknande produkter i många olika varianter, finns potential till stor tidsbesparing med produktkonfiguration.

Produktkonfiguration har också en tydlig ROI, då den automatiserar moment som är enkelt kvantifierbara.

 

Det finns många olika definitioner av produktkonfiguration beroende på vilket behov man har.

• Design Automation
• Intern konfigurator
• Säljkonfigurator
• WEB-konfigurator
• Configure to Order (CTO)
• Visuell konfigurator
• Configure price Quote (CPQ)

 

Vi visar de vanligaste varianterna av produktkonfiguration och hur de kan ge ert företag en konkurrensfördel.

 

Agenda

08:00 – Kaffe och fralla
08:30 – Hur kan produktkonfiguration underlätta för dig och ge ditt företag en konkurrensfördel?
10:00 – Avslut samt frågestund

 

Varmt välkommen!

 

Daniel Marcus, Key Account Manager

Johan Gunnar, Konsult/CPQ