Cadcraft möter Skandia Elevator

Förbättringsarbete, utveckling av verksamheten och modernisering

Skandia Elevator Logga

 

intervju med skandia elevator

Patrik Borgenhard hade förmånen att i en intervju få diskutera digitalisering med vår kund Joakim Larsson, VD och ägare av Skandia Elevator AB.

Se gärna det inspelade mötet här, där Joakim ger sin personliga syn på förbättringsarbete och digitalisering.

 
Förbättringsarbete, utveckling av verksamheten och modernisering har alltid legat Joakim varmt om hjärtat. Enda sedan jag lärde känna Joakim för drygt 20 år sedan har diskussionerna ofta varit: ”Hur kan vi förbättra detta?” eller ”Vi behöver arbeta så här…” – ett ständigt driv till att arbeta mer effektivt, främst i våra diskussioner runt konstruktionsrelaterat data.

Skapa kundvärde och vässa kunderbjudandet

Detta driv hos Joakim är företagets och familjens DNA – att hela tiden vilja förbättra sig. En del i deras förbättringsarbete är så klart digitalisering och Joakim nämner under vår intervju att trots denna utmanande tid vi befinner oss i just nu, måste de fortsätta skapa kundvärde och vässa sitt kunderbjudande. För de företag som är bäst på detta kommer överleva oavsett vad som händer.
 
Joakim nämner också en sak som jag tycker är väldigt bra – en, för oss, så enkel sak som att hålla digitala möten.
 
– Det har vi lärt oss mer om nu och vi kommer fortsätta ha fler digitala möten och resa mindre i framtiden. Vi kommer dock inte ha färre möten – tvärt om! Nu kommer vi träffa våra kunder ännu mer. Efter Covid-19 kommer vi ha fler kunder och mer digitalisering, säger Joakim.
 

Digitaliseringsresan på Skandia Elevator

Digitaliseringsresan på Skandia Elevator har pågått i många år och Joakim nämner följande områden som de arbetar med:
 
    1. Digitalisera sin produktion med bland annat modern robotteknik där robotar samarbetar med svets och montering. De tittar även på förarlösa truckar samt en rad andra initiativ.
    2. Utveckla sitt IT-stöd för administrativa processer där deras leverantörer (bland annat vi på Cadcraft) i nuläget tar ett större ansvar och är med och driver dem framåt. Detta leder till att Skandia Elevator själva kan ägna sig mer åt det de verkligen är bra på.
    3. Uppkopplade produkter med IoT (Internet of Things), för att skapa än mer kundvärde för slutanvändaren (”kund-kunden” som Joakim brukar säga).
 
Vi pratade också om vilka strategier man som företagare kan använda sig av för att göra sin digitaliseringsresa så bra som möjligt och klara av dagens och morgondagens konkurrens. Joakims syn på detta är väldigt skarp tycker jag, där han berättade om att de studerade olika teorier och strategier när de gjorde sin affärsplan för några år sedan, bland annat ”The Value Disciplines”.
 
– Som företag har man inte råd att inte vara bäst i alla tre, säger Joakim.
 
 
 
 
 
 

Ambition om hög innovation

Skandia Elevator vill vara ”Det ledande företaget” inom sin bransch. Med det tar man på sig ansvaret att leda branschen vilket kräver att de hela tiden är innovativa och hittar på nya saker som ingen tidigare har sett. Han säger också att det inte är de själva som avgör det, utan det gör deras kunder och konkurrenter.
 
En lantbrukare är idag mer digital än vad kanske många av oss tror och här ger Skandia Elevator ett stort värde med sin lösning ”Grain Cloud”. Skördefönstret för en lantbrukare är ganska smalt, kan man säkerställa drift och minimera stillestånd är mycket vunnet. Denna lösning tycker jag är ett lysande exempel på ett stort värde för slutkunden, som dessutom ger tillverkaren värdefull information tillbaka.
 
/Patrik Borgenhard, Key Account Manager, Cadcraft