Effektivisera arbetet inom industriellt byggande med hjälp av digitala verktyg

Webinar hos Cadcraft

Webinar: Effektivisera arbetet inom industriellt byggande med hjälp av digitala verktyg

 
Torsdagen den 23 september kl. 08.30-09.15
 
Har du inte möjlighet att närvara vid tillfället för webinaret? Inga problem. Anmäl dig till webinaret ändå så skickar vi ut det inspelade materialet i efterhand.
 
I takt med att befolkningen ökar, ökar även efterfrågan på fler bostäder. Ett sätt att bemöta denna efterfrågan på är att industrialisera husbygget, vilket innebär att effektivisera arbetet och utnyttja resurserna på ett bättre sätt genom att prefabricera byggelement. Med hjälp av digitala verktyg kan ni dessutom ta det industriella byggandet till en helt ny nivå!
 
Detta webinar om industriellt byggande är ämnat för dig som arbetar med att industrialisera ert byggande eller som på annat sätt är intresserad av en byggprocess, mer lik tillverkningsindustrin. I webinaret kommer vi att ta upp olika risker som vi återkommande stöter på i samtal med våra kunder och hur vi tillsammans kan bemöta dem. Vi kommer även att prata om de informationsflöden som finns samt hur ni med hjälp av digitala verktyg kan optimera processer och nyttjandet av era resurser. På detta sätt kan ni öka er konkurrenskraft och ta en större plats på marknaden. 
 

industriellt byggande

 

Anmäl dig till webinaret genom att fylla i formuläret nedan: