Låt din Inventormodell ta plats i BIM-projektet

Webinar om integrationen mellan Inventor och Revit

Webinar: Låt din Inventor-modell ta plats i BIM-projektet

 

Tisdagen den 11 februari kl. 08:30-09:15

 

I detta webinar kommer Carl-Johan Andersson och Fredrik Friberg att gå igenom den ökade funktionaliteten mellan de två storspelarna inom Autodesk-sfären – Inventor och Revit.

 

Det har länge funnits en stor efterfrågan på en bättre integration mellan Inventor och Revit. I samband med att funktionen AnyCad i Inventor har blivit tillgänglig för Revit kan vi nu få ett smidigare arbetsflöde mellan de två programmen. Nu kan du länka en Revit-modell till Inventor som även registrerar och uppdaterar modellen om ändringar skulle genomföras i Revit.

 

För Byggindustrin innebär detta att tillverkningsmodeller integreras redan i projekteringsstadiet. För Tillverkande Industri går det nu att placera ut en modell i den tänkta hemmiljön på ett tidigt stadie. Detta underlättar för alla, eftersom du kommer närmare verkligheten om hur det faktiskt kommer att se ut.

 

I detta webinar går vi igenom hur vi importerar en Revit-modell till Inventor för korrekt referenshantering vidare till att exportera objekt direkt tillbaka till Revit-modellen. 

 

Är du intresserad av webinaret men inte har möjlighet att delta vid uppsatt tillfälle? Anmäl dig till webinaret ändå så mailar vi dig det inspelade materialet i efterhand.

 

 

Anmäl dig till webinaret genom att fylla i formuläret nedan: