Miljövänliga byggprocesser

Webinar på Cadcraft

Webinar: Miljövänliga byggprocesser – Hur vi kan använda digitala verktyg för ett mer hållbart byggande

Torsdagen den 9 december kl. 08:30 – 09:15

 

Har du inte möjlighet att delta vid uppsatt tillfälle? Inga problem. Anmäl dig till webinaret ändå så skickar vi det inspelade materialet i efterhand.

 

Idag står byggindustrin för 21 procent av de totala utsläppen i Sverige. Som åtgärd för att dra ner på utsläppen kommer det från och med 1 januari 2022 att bli lagkrav för byggherren att klimatdeklarera vid uppförandet av en ny byggnad. Detta för att kunna beräkna en byggnads miljöpåverkan. I klimatdeklarationen ingår exempelvis materialförbrukning beräknat i koldioxidutsläpp och beräkning vid transport och bränsle. Byggbranschen kommer i samband med detta att stå inför många stora utmaningar när det ska byggas nya stadsdelar och fastigheter eller renovering av gamla fastigheter. Samtidigt som det råder stor brist på bostäder och vi behöver bygga allt snabbare för att möta efterfrågan, ökar även kraven på miljöarbetet – en ekvation som inte är helt enkel att lösa.

I detta webinar kommer Hannah Ahrens och Patrick Arne Johansson att lyfta hur du med hjälp av digitala verktyg kan uppnå en mer hållbar och miljövänlig byggprocess. Vi kommer att diskutera hur ni som företag ska närma er miljöfrågor, hur ni löser ekvationen och hur ni kan ta ett första steg för att genomföra arbetet rent praktiskt.

Vi kommer även att prata om Autodesks bidrag till COP26 och hur de ställer sig till miljöfrågor. Anmäl dig till webinaret redan idag!

 

Vill du se webinaret? 

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan.