Korta dina ledtider med Design Automation

Webinar on-demand

Webinar: Korta dina ledtider med Design Automation

 

Missade du vårt webinar ”Korta dina ledtider med Design Automation” eller vill du se det igen? Nu har du möjlighet att se webinaret inspelat. Fyll i formuläret på denna sida så skickar vi länken till dig.

 

Under detta webinar gick Daniel Marcus och Stefan Bergsten igenom hur du och ditt företag kan korta ner er konstruktionstid och säljcykel med hjälp av produktkonfiguration. De gick även igenom de vanligaste varianterna av produktkonfiguration och hur dessa kan ge ert företag konkurrensfördel.

Enligt vår erfarenhet underskattas ofta den extra tid och kostnad som krävs för att erbjuda sin produkt i fler variationer, utan att ha ett bra arbetssätt för att hantera dessa. Exempelvis kan Rubiks kub vridas till 43 quintiljoner (43 252 003 274 489 856 000) kombinationer, men kan alltid lösas med max 20 vridningar för den som har rätt arbetssätt.

De flesta tillverkande företag har idag 3D CAD-underlag för sina produkter. Dessa innehåller detaljspecifik information samt visuell representation av produkten vilket är en utmärkt utgångspunkt för produktkonfiguration. Tillverkar du även liknande produkter i många olika varianter, finns potential till stor tidsbesparing med produktkonfiguration.

Produktkonfiguration har också en tydlig ROI då den automatiserar moment som är enkelt kvantifierbara.

Det finns många olika definitioner av produktkonfiguration beroende på behov:

  • Design Automation
  • Intern konfigurator
  • Säljkonfigurator
  • WEB-konfigurator
  • Configure to Order (CTO)
  • Visuell konfigurator
  • Configure price Quote (CPQ)