autodesk product design suite

Ny prismodell

Vi vill informera dig om en prisförändring som gäller dig med Autodesk-licens utan Subscription-avtal.

Från 1:a februari 2013 kommer nuvarande varianter av licensuppgradering slås samman till en gemensam uppgraderingsmodell för alla som har licenser av version 2008 till 2013. Priset för en uppgradering till senaste version blir efter denna förändring 70% av priset för en ny licens. Om ni önskar uppgradera till nuvarande pris behöver vi er order innan 15:e januari. Licenser med aktiv Subscription berörs ej av denna förändring

Läs mer om denna förändring här