Factory Design Event

Ritar ni produktionsutrustning, fabrikslayouter  eller produktionslinor i 2D idag?

  • Skulle ni vilja ha möjlighet att gå runt i fabriken innan den är byggd?
  • Hade ni haft nytta av att kunna utvärdera placering av produktionsutrustning i 3D?
  • Skulle tidig digital analys av krockar och utrymmeskrav kunna minimera problem vid installation?
  • Hade simulering av materialflöde i konstruktionsfasen kunnat optimera era produktionslinor?
  • Hade ett stort bibliotek med parameterstyrd produktionsutrustning effektiviserat ert layoutarbete?

 

Vi på Cadcraft vill inspirera dig att hitta nya effektiva sätt att skapa, hantera och utvärdera fabrikslayouter. Under en förmiddag som inleds med frukost visar vi dig möjligheterna i Autodesk Factory Design Suite.

 

Datum:     Eskilstuna 5/3, Västerås 6/3

Tid:           08:30 – 10:30

Kostnad:  Gratis

Adress:

Hörsalen
Munktellmuseet
Munkelltorget
633 43 Eskilstuna

Swärd Consulting
Signalistgatan 6
721 31 Västerås

 

Anmälan: info@cadcraft.se, 033-20 50 00

 

Välkommen!