Mobil Utbildning

Att ha en arbetsdator med bra prestanda är lika viktigt i ditt jobb som när du kommer till oss på utbildning.Vi uppdaterar därför kontinuerligt hårdvaran i våra kurssalar, för att våra utbildningar skall flyta så effektivt som möjligt. En stor del av våra utbildningar är kundanpassade och genomförs i många fall  på plats ute hos er kunder, därför har vi valt att komplettera vår uppsättning mobila kursdatorer med 6st nya HP 8770w.

Vårens utbildningar hittar du här