Per Jervant till Cadcraft

Nyckelkompetens på Karlstadkontoret breddar verksamheten

Cadcraft, Sveriges ledande systemintegratör inom CAD och IT för tillverkningsindustrin, har rekryterat Per Jervant till sitt kontor i Karlstad. Per Jervant kommer närmast från en position som strategiskt utvecklingsansvarig inom Andritz-koncernen i Sverige.

Det är ett rejält steg mellan verksamheten inom Andritz, med över 20 000 medarbetare i hela världen, och Cadcraft med ett femtiotal medarbetare i Sverige, konstaterar Per Jervant, nybliven seniorkonsult hos Cadcraft sedan i januari, med nya och spännande arbetsuppgifter inom den nischade marknad och värld som är Cadcrafts.

”Hos Cadcraft handlar det om ett renodlat konsultjobb, mycket roligt och högt specialiserat. Att få arbeta inom Cadcraft är att få använda den kompetens som jag var anställd för att bidra med inom Andritz, även gentemot andra företag”, säger Per Jervant.

Djupa kunskaper inom CAD
Per Jervant är ovanligt djupt insatt i 3D-systematik och har en bakgrund som spänner över samtliga större CAD-system på marknaden – han var superuser för PTC-produkterna Pro/Engineer och Intralink i femton år och har använt både Catia och Ideas innan han landade i Autodesk-världen och så småningom började på Andritz.

Idag är specialiteten förstås Autodesks system och programvaror, och konkret handlar hans nya arbetsuppgifter om att kliva innanför dörren hos kunderna, se möjligheterna i den befintliga konstruktions- och utvecklingsmiljön där och sedan sätta sig ned med alla inblandade och skapa en samsyn om vägen framåt.

”Målet är att utnyttja systemen i denna miljö på det mest strategiska sättet, så att man uppnår verkliga effektivitetsvinster och bidrar till företagets lönsamhetsmål. Dessutom bör man ha en plan på några års sikt om hur man vill gå vidare samt se över metodik och processer i arbetet. För mig känns det som väldigt stimulerade uppgifter, ett riktigt spännande jobb att ta sig an”, säger Per Jervant.

Skickliga medarbetare och starka kontor
Hos Cadcraft är man mycket nöjda med rekryteringen. Cadcrafts VD Torbjörn Johansson ser rekryteringen av Per Jervant som en förstärkning både av Cadcrafts strategiska del, och av den geografiska marknaden. Skickliga medarbetare och starka lokala kontor är väsentliga grundbultar i framgångsreceptet för Cadcraft, anser han:

”Det är ingen tvekan om att Per Jervant är en tung person med stor pondus inom sitt område. På Cadcraft har vi många duktiga medarbetare ombord och att få denna förstärkning på den strategiska sidan var mycket efterlängtat. Dessutom får vi nu ett ännu starkare Karlstadskontor. Vi har många kunder och prospects i detta område och det känns bra att få bygga ut verksamheten där.”

Cadcraft strävar ständigt efter att ”se runt hörnet”, pejla in marknadens behov i framtiden och verkligen förstå kundernas tekniska och affärsmässiga utmaningar, poängterar Torbjörn Johansson:

”Även i det arbetet blir Per Jervant en nyckelspelare. Han är en superkompetent person som inte går någon obemärkt förbi. Dessutom är han en ovanligt glad lax som sprider mycket trivsel omkring sig – och det är ju heller aldrig fel”, säger han.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Johansson, vd Cadcraft, 0705-12 08 59

Per Jervant, seniorkonsult Cadcraft, 0732-74 77 20

Om Cadcraft
Hos Cadcraft finns kompetensen och kreativiteten som bygger smarta cad- och IT-lösningar för tillverkande företag. Utgångspunkten är ett brett sortiment produkter, både hårdvara och mjukvara, från stora och väletablerade samarbetspartners.

Cadcrafts 45 medarbetare strävar efter att öka konkurrenskraften hos kunderna genom att integrera system och skapa de specifika anpassningar som ökar produktivitet och effektivitet mest i det aktuella företaget. Cadcraft finns idag i Borås, Skara, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Örebro, Köping, Eskilstuna och Motala.