Produktkonfiguration

Vi tror mycket på produktkonfiguration som en del av lösningen till effektivare flöden, högre kvalité och snabbare processer. Detta framför allt på företag vars produkter utgörs av många varianter på samma tema.

Vi brukar dela in produktkonfiguration I tre olika varianter:

  • Den konstruktionsnära lösningen som utifrån ett standardiserat regelverk och intelligenta moduler låter konstruktören snabbt få fram en första konceptmodell.
  • En mer automatiserad lösning där till exempel en säljare tillsammans med sin kund skapar en lösning som båda är överens om innan beställning skickas vidare.
  • En helt automatiserad lösning där slutkunden själv konfigurerar sin lösning i ett web-gränssnitt, som sedan processas automatiskt för vidare hantering.

Cadcraft har hjälpt kunder med liknande lösningar i många år, och ser fram emot att ha en diskussion med dig om hur er verksamhet kan dra nytta av en produktkonfigurator.