Autodesk VRED

Cadcraft blir återigen först i Norden med certifierad specialkompetens inom Autodesks programvarulösningar! Denna gång inom high end -visualisering och nya produkten Autodesk VRED.

VRED – Visualisering på högsta nivå!
VRED visualiseringslösning ger unika möjligheter att effektivt hantera och visualisera mycket stora och komplexa datamängder med fantastisk prestanda, tack vare en av de snabbaste rendering teknikerna på marknaden.

Genom att kunna hantera kundernas hela sammanställningar, med alla detaljer och komponenter med, så kan man fatta välgrundade beslut på sitt digitala data, med mycket mindre tid nedlagt i förberedelser och optimering.

Vred ger oöverträffad kapacitet för scener med 10 miljarder polygoner eller mer, huvudsakligen beroende enbart på mängden minne som finns i datorn.

VRED har en unik renderingsfunktion genom att man också kan rendera interaktiv direkt på den matematiska beskrivningen av CAD / NURBS data. Traditionellt måste man räkna om CAD/NURBS data till polygoner, vilket är en approximering av NURBS data (tessellering). När man nu slipper detta så kan man jobba med högsta precision när man utvärderar sitt digitala data, och det minskar också behovet av förberedelse av data.

Med VRED kan man integrera realistisk visualisering av ljus som en del av den övergripande produktutvecklingsprocessen. VRED har stöd för fysiskt baserad belysningsvisualisering ihop med mycket realistiska materiella beteenden. Dessutom stödjer lösningen uppmätta lampor och material med fotometriska parametrar och spektrala värden, vilket ytterligare garanterar nära simulerade visualiserings resultat, detta ger en unik bas med tillförlitligt beslutsunderlag för olika belysnings- scenarier.

 

Vill du veta mer om VRED?

SäljareKonsult Design
Jerker Persson
0732-70 08 15
jerker.persson@cadcraft.se
Mikael Rajaniemi
0732-74 85 96
mikael.rajaniemi@cadcraft.se