Uppdateringar försvinner

Från och med 1:a Februari 2015 upphör möjligheten att uppdatera en äldre Autodesk-licens. Alternativet blir då att köpa en ny eller hyra om behovet är tidsbegränsat. Förändringen berör licenser av version 2008-2014 (utan aktiv subscription). 

För de som har fortsatt behov av sin licens och önskar uppdatera innan möjligheten försvinner, har Autodesk 30% rabatt på uppgraderingspriset fram till 25:e april. Att utnyttja denna kampanj blir drygt 50% billigare än att köpa en ny licens då möjligheten att uppgradera befintlig licens försvunnit.

Du är självklart välkommen att kontakta oss med dina frågor om en eventuell uppgradering.