Lyckad lansering!

Vi vill tacka alla som besökte våra lanseringsseminarium under v19. 9 orter och 250 besökare med fokus på Autodesks senaste produktversion. I år var upplägget att följa orderflödet genom ett företag för att visa bredden av den lösning som 2015-versionen av Autodesks programvaror för tillverkande industri erbjuder. I detta flöde vävdes självklart nyheterna i bland annat Inventor och Vault in. Bland nyheterna i Inventor hittar vi t.ex. nya verktyg för friformsmodellering (T-splines) samt direkteditering av både fullt parametriska modeller och importerade neutralformatsmodeller (.step, .iges m.m.).

Om du  missade våra lanseringsseminarium får du nu en ny chans då vi kör en förkortad version som Webseminarium, datum och tidpunkt samt anmälan hittar du här

Här hittar du en snabb genomgång av nyheterna i Inventor 2015