Är du nöjd?

Är du nöjd med Cadcraft? Vi vill informera dig om Autodesks kundnöjdhetsundersökning. Ärlig feedback från våra kunder om hur de uppfattar sin kontakt med oss är viktigt för vårt förbättringsarbete. Om du nyligen har köpt en ny Autodesk-produkt av oss eller förlängt subscription på din befintliga produkt är chansen stor att du kommer få en fråga av Autodesk om att delta i en kundnöjdhetsundersökning. Tänk gärna på att det inte är Autodesk eller deras produkter du betygsätter utan i första hand oss som leverantör och samarbetspartner.

Autodesks skala graderas enligt ovan, vilket innebär följande om du svarar på undersökningen.

0-6   Poäng = Jag är missnöjd med Cadcraft

7-8   Poäng = Cadcraft är OK

9-10 Poäng = Cadcraft är bra!

Kontakta oss gärna om du har några frågor!