Rätt Hårdvara

En viktig komponent för att er konstruktion och produktutvecklingsprocess skall fungera utan kostsamma avbrott är hårdvaran. Design och CAD – programvara kräver högpresterande arbetsstationer med testade och certifierade komponenter för att fungera tillfredställande.

Vi ändrar nu våra rutiner i samband med bokning av tid för installation/uppdatering av er Autodesk-programvara. De nya rutinerna innebär att vi kontrollerar att den aktuella datorns specifikation är kompatibel med nya programversionen och komplexiteten i er produkt och ert arbetssätt i god tid innan installationen. På detta sätt hinner vi informera er om eventuella brister i er hårdvara och rekommendera/genomföra en lämplig åtgärd innan tiden för installation infaller.

Vanliga problem som vi ofta stöter på idag och som kan leda till kostsamma stopp eller kraftigt nedsatt prestanda är bland annat:

  • Grafikkort som inte längre stöds av programvaran
  • För låg klockfrekvens i processor
  • För lite arbetsminne
  • Operativsystem som inte längre stöds av tillverkare eller 3:e part
  • Datorn saknar certifiering för den programvara som skall köras
  • Hårddisk med otillräcklig prestanda
  • Komponenternas garanti har löpt ut och ersättningsdelar är svåra att få tag i

 

Vårt mål är att er IT-miljö skall fungera tillfredställande och vara långsiktigt kostnadseffektiv, detta inkluderar både mjukvara och hårdvara. Många av våra kunder har själva identifierat att det ofta kostar betydligt mer att ”köra tills det rasar” än att systematiskt underhålla sin IT-miljö och byta ut hårdvaran löpande. Vi erbjuder HP Care Pack 3år nästa dag på platsen – garanti till samtliga servrar och arbetsstationer som vi säljer. Detta minimerar längden på eventuella driftsstopp och säkerställer att ni snabbt kommer igång igen om olyckan är framme.

Vi strävar efter att arbeta proaktivt och identifiera flaskhalsar samt potentiella problemkällor innan det blir kritiskt. Vårt långa samarbete med HP, Autodesk och andra ledande IT leverantörer gör att vi har en kunskap om vad som fungerar och inte beroende på vad ni jobbar med. Diskutera gärna IT drift, hårdvara och mjukvara med oss!