Intern Produktkonfigurator

Vi stöter ofta på kunder där konstruktionsavdelningen jobbar mer med Sales support än nyutveckling och innovation. Mycket tid går åt till att rita upp lösningar som skall offereras och dessa ändras inte sällan många gånger innan det eventuellt blir affär.

Det är heller inte inte ovanligt att lösningen ser olika ut beroende på vilken konstruktör det är som har tagit fram förslaget till offerten.

Cadcraft har under många år utvecklat CAD-relaterade anpassningar och företagsspecifika lösningar. En stor del av de lösningar vi utveckar är interna produktkonfiguratorer vars syfte är att spara tid på konstruktionsavdelningen, standardisera produkterna, sänka svarstiden på offerter och höja kvalitén på lösningen.

Vi har levererat liknande lösningar till företag inom allt från betongprefab till båtinredningar. Nedan ser du ett exempel på en konfigurator för fackverk.