Dr. Beng – Om att göra som alla andra

Dr. Bengt Järrehult (Dr. Beng) Efter 11 år i Tyskland och Sydostasien för Akzo Nobel kom han 1997 till SCA i Göteborg Där han sedermera kom att jobba som Director of Innovation and Knowledge Management. Bengt började tidigt jobba med idéhantering, kreativitet och innovation, något som han de senaste 12 åren gjort på heltid. Bengt är Adjungerad professor på Chalmers och har tidigare varit Adjungerad professor på Lunds Universitet. Hans specialitet är att jobba med de förutsättningar som gynnar mera radikala, genombrottssyftande innovationer i samklang med den dagliga utvecklingsverksamheten. Bengt erhöll epitetet ”Dr. Beng” i Kina där han varit verksam i perioder.

 

Om att göra som alla andra – eller att gå sin egen väg. Fördelar och nackdelar med flockbeteende

Blogg3-1

Många av oss har främst på sensommaren eller höstkanten med fascination sett enorma flockar av starar som bildar molnlika formationer och som rör sig som om de vore en enda organism. Man kan se samma effekt i fiskstim, gasellhjordar och man har till och med sett hur grupper av människor beter sig på liknande sätt. Man kallar detta beteende för ett självorganiserande system och det är rätt vanligt förekommande både i naturen och i samhället. Vi ser det i gäng, trafikflöden och även på aktiemarknaden. Det är nästan som om medlemmarna i flocken, stimmet, gänget eller gruppen har hemliga överenskommelser om hur man skall bete sig, speciellt när man blir utsatt för hot eller fara. Genom att bli en bland många andra och bete sig precis som dem, så blir angriparen förvirrad och tappar fokus.

Men finns dessa regler? Det finns många som har studerat detta, Craig Reynolds gjorde det på 80-talet och andra som Youngmee Moon har gjort det senare. Man har då märkt att det finns regler. Man har även modellerat detta i datorer och sett att det är 3 enkla regler som varje individ skall följa för att man skall bete sig som en molnliknande varelse;

  1. Undvik att komma för nära individen intill
  2. Håll samma fart som de andra individerna du kan se
  3. Driv sakta eller förändra hastigt i medelriktningen av individerna intill

Blogg3-3

Varför tar jag nu upp detta? Jo, jag ser likheter med flockbeteendet i företagslivet. Ju mer etablerat och moget ett företag är, ju bättre koll har de på vad konkurrenterna gör och det verkar tyvärr att denna Competitor Intelligence function blir mer och mer viktig. Det blir gärna att det är enklare att följa vad en konkurrent gör än att komma fram med någonting eget, för gör man som de andra gör så kan det ju inte bli fel – men det kan inte heller bli något bättre än vad konkurrenterna gör…

Blogg3-4

Hur kan man tolka reglerna för företagen då?

  1. Undvik att komma för nära företaget intill? Man vill ju inte gärna krocka med de näraliggande bolagen och det förekommer även att man har delat upp marknaden – vilket man inte får. Det förekommer även att man inte anställer de som hoppar av från konkurrenterna – vilket man inte bör.
  2. Håll samma fart som de andra företagen. Varför lägga in en högre växel än de andra, då skapar man ju bara en obalans på marknaden och man vet ju inte om de andra då sätter in åtgärder som jag får svårt att hantera.
  3. Driv sakta eller förändra hastigt i medelriktningen av företagen intill, för de måste ju ha sett något jag inte sett. Det är Inte alltid att jag fattar varför de gör denna avvikelse, men de har säkert en anledning. Jag följer med! Om alla de andra har en aerodynamisk form på bilen med ett Cv på 0.30 – då måste jag ju också har det…för kunden tycker detta är gôrviktigt, eller…

Blogg3-5

Om alla agerar enligt dessa flockregler så leder det obevekligt att hela branschen utifrån ses som ett luddigt moln med knappt urskiljbara individer. Det spelar ingen roll vilken individ man väljer att agera med, för det enda som kan skilja är priset. Man har då uppnått det som man på engelska kallar för Commoditization. Google Translate© översätter detta med produktifiering, men det stämmer inte. Det betyder helt enkelt att det man erbjuder är precis likadant som vad alla andra erbjuder. Den enda chansen att få sälja är att bjuda under vad den andre gör. Det spelar ingen roll om du på närmare håll ser att den andra staren inte alls har lika bra glans på sina fjädrar som vad du har – åskådaren/kunden utifrån ser inte det du (an)ser.

 

Att ta med sig: Att göra som alla andra är inte en bra överlevnadsprincip på sikt. Vinnaren gör alltid på ett annorlunda sätt. Standardisera det du kan och låt maskinen ta över allt monotont jobb och låt din intelligenta personal syssla med det som de älskar – att göra så att ditt företag blir bäst i branschen

/Dr. Beng

Ladda ner som PowerPoint