3 viktiga faktorer vid innovationsfrämjande förändringsarbete

Dr. Bengt Järrehult (Dr. Beng) Efter 11 år i Tyskland och Sydostasien för Akzo Nobel kom han 1997 till SCA i Göteborg Där han sedermera kom att jobba som Director of Innovation and Knowledge Management.

Bengt började tidigt jobba med idéhantering, kreativitet och innovation, något som han de senaste 12 åren gjort på heltid. Bengt är Adjungerad professor på Chalmers och har tidigare varit Adjungerad professor på Lunds Universitet. Hans specialitet är att jobba med de förutsättningar som gynnar mera radikala, genombrottssyftande innovationer i samklang med den dagliga utvecklingsverksamheten. Bengt erhöll epitetet ”Dr. Beng” i Kina där han varit verksam i perioder.

 

Tre nödvändiga faktorer att beakta vid förändring för innovation

Ibland behöver ett företag genomgå en större förändring för att bli mer innovativa. Det är då tre viktiga faktorer man har att beakta;

  1. Motivation. Vad är det som verkligen driver personalen och som ger en personlig tillfredsställelse även under tuffa tider?
  2. Kompetens. Vad skulle företaget kunna vara riktigt bra på, bättre än alla andra?
  3. Kundvärde. Vad är det som ger ett sån’t värde för kunden och som anses så värdefullt att kunden är villig att betala bra för det?

När man har alla faktorerna på plats har man hittat sin ”Sweet Spot” och då är bara hårt genomförande kvar.

Innovation1-1

 

Om man inte har någon faktor eller bara en av faktorerna på plats – tänk helt om! Men om det bara är en faktor av de tre som saknas – fortsätt, men tänk på följande: motivation och kundvärde, men brist på kompetens: Detta är ganska lätt att korrigera. Det finns i huvudsak 2 sätt – ett långsamt och ett snabbt.

Innovation2-1

Det långsamma är att lära upp de saknade kompetenserna själv inom företaget, sänd folk på kurser och lär hur man applicerar kunskapen bäst genom att experimentera sig fram. Det snabba sättet är att hämta den kompletterande kunskapen utifrån och snabbt lära sig att applicera den inom bolaget genom att kombinera med existerande resurser. Detta kallas Öppen Innovation och är på stark frammarsch. Det innefattar även att man gör partnerskap med små och medelstora men mer lättrörliga firmor som kan hjälpa er framåt.

OK, om vi har kompetens och kundvärde, men brist på motivation: I den underbara videon nedan menar man att pengar enbart är substitut för de verkliga motivatorerna som är 1) Autonomi till de som agerar, 2) Möjlighet till förkovrande för de som agerar och 3) En övergripande större mening med det man gör. 

 

Innovation3-1

Det som 40 års studier konsekvent har visat är exempelvis att ju mer man ger i bonusar – desto sämre resultat får man…. om arbetet som eftersträvas är av kognitiv karaktär, dvs. kräver arbete av hjärnan

 

OK, om vi har kompetens och motivation, men brist på kundvärde:

Innovation4-1

Detta är också enkelt att råda bot på, nämligen byt affärsområde eller konfigurera om ert erbjudande. Omedelbart! Om ni inte klart kan bevisa vad det ger för kundvärde har ni problem. Och att ni själva anser att det ger ett kundvärde räcker inte. Det måste komma explicit från kunden. Kom då också ihåg att det bästa man kan göra för kunden är att när han har svårigheter, med eller utan förskyllan på dina produkter, DÅ har man den stora chansen att minska lidandet, ovissheten eller bekymret för kunden. Detta är oerhört mycket värdefullt än att göra kunden ännu mer nöjd och belåten för det kunden redan är rätt nöjd med.

 

Att ta med sig:

För att kunna vara i världsklass inom något ni skall leva på framöver måste ni både ha hög motivation inom bolaget, kompetens till utförandeförmåga och någonting som dokumenterat ger vad kunden kallar värde för sig själv. Motivation och kundvärde måste du komma fram till själv, men kompetens kan man komplettera den existerande med genom partnerskap utifrån etc

 

/Dr. Beng