Integration -Nyckeln till effektiva processer

Gränssnittet mellan det tillverkande företagets olika affärskritiska system innehåller stor potential för effektivisering. Genom att automatisera informationsutbytet mellan konstruktionsavdelningen och resten av företaget minimeras behovet av manuellt överförd data och risken för felskrivningar elimineras. Genom synkroniserad revisionshantering kan även beställningar baserade på felaktigt underlag förhindras.

Är du mer intresserad av hur det fungerar i praktiken med en integration mellan konstruktionsavdelningens PDM-verktyg och resten av företagets Affärssystem är du välkommen att kontakta oss eller titta på webinaret nedan.